Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACTDiễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> Quand on n'a que l'amour.... V những bi nhạc ti ưa thch.

 Bấm vo đy để gp kiến

 tegieng
 member

 ID 40537
 04/26/2008Quand on n'a que l'amour.... V những bi nhạc ti ưa thch.
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Quand on n'a que l'amour - Jacques Brel


Quand on n'a que l'amour
A s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour
Quand on n'a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'clatent de joie
Chaque heure et chaque jour
Quand on n'a que l'amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours
Quand on n'a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs
Quand on n'a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours
Quand on n'a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours
Quand on n'a que l'amour
A offrir en prire
Pour les maux de la terre
En simple troubadour
Quand on n'a que l'amour
A offrir ceux-l
Dont l'unique combat
Est de chercher le jour
Quand on n'a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
A chaque carrefour
Quand on n'a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour
Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains
Amis le monde entier.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 bichnga75
 member

 REF: 723475
 12/28/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 sinnombre1
 member

 REF: 723477
 12/28/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
鄧麗君 - 谢谢你常记得我
Cm Ơn Anh Lun Nhớ Đến Em - Đặng Lệ Qun 

 kimiyo
 member

 REF: 723484
 12/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

CHC MỪNG NĂM MỚI ANH T GIẾNG
CHC ANH NĂM MỚI NHIỀU SỨC KHỎE
V CŨNG MUỐN G ĐƯỢC Đ HẾT NHE.. HIHI


 

 bichnga75
 member

 REF: 723488
 12/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


T Giếng mến iu,

Happy New Year to you and yours. Chc em năm mới đong đầy hạnh phc, ngập trn niềm vui v dồi do sức khoẻ nghe.

Thn i,


 

 sinnombre1
 member

 REF: 723497
 12/31/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị Bch Nga yu qu nhiều thật l nhiều ui,

Chc Chị năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như , gia đnh trăm năm an vui, hạnh phc v muốn ci g cũng c được ci đ hết chơn nhe.


我爱你 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!
Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 bichnga75
 member

 REF: 723549
 01/21/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 sinnombre1
 member

 REF: 723582
 02/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Chị Bich Nga yu mến nhiều ui,

Cho thằng em t giếng của Chị yu thương Chị nhiều nhiều thm một t nữa thay v cm ơn Chị gh nh cho em nghe nhạc nha.


我爱你 = W i n = Te amo = I love you! = Je t'aime!
Thn i (i = yu = 爱),
T Giếng.


 

 sinnombre1
 member

 REF: 723583
 02/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

我只想好好 好好来爱你
I only want to, love you nicely.
"Em chỉ muốn, tế nhị yu anh."

心疼你如心疼自己
Loving you just like loving myself.
"Yu anh như thể yu em." 

 sinnombre1
 member

 REF: 723592
 02/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

昔我往矣,Tch ng vng hỹ, Khi xưa tch bước xa nh,
楊柳依依。 Dương liễu y y。 Thấy cy dương liễu rườm r xanh tuơi。
今我來思, Kim ng lai tư, Nay ta trở bước đến nơi,
雨雪霏霏。 Vũ tuyết phi phi。 Dầm dề mưa tuyết tun rơi lạnh lng。昔我往矣,楊柳依依。 When I was leaving,green willow were swaying。
今我來思,雨雪霏霏。 When I am returning,heavy snow are falling。


 

 sinnombre1
 member

 REF: 723622
 03/02/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

♥♥♥ Rhythm Of The Rain - Dan Fogelberg ♥♥♥


Tiếng Mưa Rơi (Rhythm Of The Rain) - Khnh H


♪♫ Rhythm of the Rain (Tiếng Mưa Rơi) - Trish Thy Trang ♫♪

 

 Page  Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network