Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 thanhvan4177
 member

 REF: 709729
 07/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Em sưu tầm được rất nhiều, chị đọc k thi nh.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709291
 06/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
THơ của Diubong bao giờ cũng su lắng v mượt m.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709290
 06/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chị cũng vo đọc v học được một t đy.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709289
 06/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Lu lắm rồi khng thấy em đăng hnh chu gi, by giờ chắc chu lớn lắm rồi.
Chị chc em v gia đnh thật vui v hạnh phc.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709288
 06/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Qua thăm em, đọc v suy ngẫm một cht . Chc em v qu khch nơi đy thật l vui.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709287
 06/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Tm ui! NHớ em rồi, chc em vui nha


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709286
 06/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc dự n của Bch Nga thnh cng.
Cảm ơn những tấm lng bc i của qu anh chị em.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708735
 05/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc em hon thnh dự n tốt.
Cảm ơn em v cảm ơn những tấm lng nhn hậu của cc qu vị đ gip đỡ chương trnh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708734
 05/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
CHC HAI EM TRĂM NĂM HẠNH PHC.

Chị khng tham dự lễ được, chị chc phc cho hai em.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708550
 05/19/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Ba b ăn chơi vui qu, tiếc qu ti khng được tham dự


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708549
 05/19/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc dự n của em thnh cng, chc cc em nhỏ c ngy 1/6 thật l vui nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708491
 05/17/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Đọc được những cu chm ngn ta thấy thm thấm tha cuộc đời.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708490
 05/17/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Em khỏe khng? đầu c em thật phong ph v hi hước,

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708489
 05/17/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Phai Lang kể chuyện chơi cờ
Đang chơi nữa bữa m thờ (thở) khng ra hơi
By chừ biết khc hay cười
B Bng xử tr... ti ngồi thương Khoai.

Bng ơi củ sng đừng nhai
ng Phai sức yếu đến mai chưa hồi....


Ghi ch : Củ sng l củ khoai bị hư nha b Bng


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 708450
 05/16/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
.

 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l