Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 thanhvan4177
 member

 REF: 710675
 08/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc Tm tnh thắm thiết chứ khng lẻ bng nửa nha


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710674
 08/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc mừng b Ba đ hon thnh dự n trao qu cho học sinh ngho.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710673
 08/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
In thnh sch nh, rất hữu ch. Em thật giỏi sưu tầm.
Chc em v gia đnh vui, hạnh phc


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710672
 08/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cho Ni.
Chc em lun mạnh khỏe v bnh an.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710671
 08/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cn JD v anh chị em trong gia đnh NCD đ


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710670
 08/12/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Thanh Vn xin chia sẻ nỗi buồn cng Ladieubong. 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710483
 08/06/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chúc dự án Bichnga thành cng t́t đẹp, chúc anh Bảo bớt đau đớn và khó khăn.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710368
 08/02/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
B ba giỏi thiệt, văn hay việc giỏi, bi phục b ba nh. B Hai thơ văn dở ẹc nn lui về ở ẩn lu rồi khng biết họa thơ cng b nữa.
Buồn qu . hix hix...


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710222
 07/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chơi vui qu đi

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710221
 07/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Những đồ chơi ny c ch trong gia đnh lắm chứ.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 710220
 07/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc dự n của b ba hon thnh tốt đẹp.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709733
 07/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Ta đang ở đu?
Dẫu lịch sử đ lm ta quay bước
NHớ qu hương l chm khế ngọt
Nhớ khi lam chiều của rơm rạ nấu cơm.
Qu hương ngho nhưng nơi đy ta đ lớn khn
Từng cọng rau, con cua con c
Ai đi xa c bao giờ từng nhớ
Bữa cơm chiều mẹ thổi qu đơn sơ... 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709732
 07/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Tm c vui khng?


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709731
 07/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
D bận rộn nhưng em vẫn thưởng thức m nhạc thật tao nh


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 709730
 07/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Con cũng cầu xin chữ bnh an
Chiều chiều tả bộ sống an nhn
Cầu duyn hội tụ anh ho kiệt
Đọc thơ Bng viết thiệt nồng nn.


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l