Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 thanhvan4177
 member

 REF: 704878
 02/06/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
DANH SCH NHẬN QU TẾT BNH THN 2016

 photo 12651113_901163916664959_1866629324479697070_n_zpskivygueq_1.jpg

Danh  sach 2016 photo 12642541_900471040067580_770300608625118780_n_zpsxlajidiq.jpg

 photo 12509637_901163946664956_5782457522940160197_n_zpscgenjetv.jpg

PHẦN QUYẾT TON :
A> Phần thu
- Tiền của đợt trước dư mang sang gần 800.000 đ
- BQL NCD : 100 USD = 2.290.000 đ
- T giếng : 500 USD =11.145.000 đ
- Chi B (dấu tn) 100 USD = 2.290.000 đ
- Chị Phuongtimhoang : 50USD = 1.145.000 đ
- AKa 47 : 100 USD = 2.290.000đ
Tổng cộng tiền thu của dự n l : 19.960.000 đ
B> Phần chi :
- Chi 60 suất qu mỗi suất 300.000 đồng bằng tiền mặt = 18.000.000 đ
- Chi mua 30 o sơ mi 1 o 90.000 đ = 2.700.000 đ
Tổng cộng tiền chi dự n : 20.700.000 đ

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703709
 01/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
HNH ẢNH TRAO QU TẾT BNH THN 2016 CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI NGHO V HỌC SINH NGHO

luu2016 photo IMG_8509_zpsskna0olz.jpg

K DANH SCH NHẬN QU
 photo IMG_8515_zpskj4piqmk.jpg

< photo IMG_8517_zpswcuwxxhe.jpg

QUANG CẢNH TẠI NƠI PHT QU
 photo IMG_8524_zpsj5v8akn0.jpg


 photo IMG_8529_zpskkcbzka1.jpg

 photo IMG_8527_zps1l7qintf.jpg

HNH ẢNH PHT QU
 photo IMG_8535_zpsy9lnbmpj.jpg

 photo IMG_8544_zpsscvzrxse.jpg

 photo IMG_8548_zps8ma4hldr.jpg

 photo IMG_8539_zpsqvhdc6tk.jpg

 photo IMG_8553_zps2hqx1khq.jpg

 photo IMG_8555_zps4fohoor6.jpg

 photo IMG_8560_zpsus0thplm.jpg


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703708
 01/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
H

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703707
 01/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc dự n của Nga thnh cng. Mong qu anh, chị em gip đỡ.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703608
 01/23/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Thứ 3 ngy 26 thng 1 năm 2016 TV trao qu tết. Qu cho người khuyết tật, người ngho l 60 suất x 300.000 đ trao bằng tiền mặt. 30 em học sinh sẽ trao o trắng.
Diễn đn mnh c anh, chị em no ở gần th tham gia cng TV nh. Mến chc cả nh thật l vui


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703299
 01/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Khoảng 2 tuần nữa TV trao 60 phần qu cho người khuyết tật, người gia c đơn v người c hon cảnh kh khăn.
TV sẽ trao o sơ mi cho một số học sinh kh khăn. Anh chị em cố gắng về Di linh tham gia trao qu cng TV nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703298
 01/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
XIN CHC NHN LOẠI HA BNH, NO ẤM. TV XIN CHC TON THỂ QU ANH CHỊ EM Ở DIỄN ĐN HẠNH PHC, AN VUI

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703297
 01/07/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TV cảm ơn anh đ tặng TV một lời chc giản dị, chn thnh.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703253
 01/04/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
CHC ANH SỨC KHỎE V HẠNH PHC NĂM MỚI NH.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703247
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Yu nước, chống xm chiếm v khủng bố.
Chc anh tuantran20 năm mới sức khỏe, bnh an v may mắn.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703246
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Knh chc ban quản l NCD, cc qu vị n nhn, những nh thiện nguyện, qu anh chị em, bạn b một năm mới an vui, hạnh phc, thnh dạt v nhiều may mắn.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703245
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cảm ơn những tấm lng nhn i, chc em v gia đnh năm mới an vui v hạnh phc.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703244
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc em v gia quyến một năm mới an khang hạnh phc.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703243
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Đng qua, xun tới rồi m gia chủ vẫn chưa về, trốn đng g m lu thế.
Chc leo66 một năm mới an lnh v hạnh phc nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703242
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc Mn cng gia đnh năm mới mạnh khỏe, bnh an.
Năm mới ln chức nữa nha Mn.


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l