Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 thanhvan4177
 member

 REF: 702795
 12/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Em cảm ơn chị B nhìu nhé. Chị em mình có duyn bao nhiu năm nay mà.
Chị khng cho em nu tn thì em cảm ơn chị m th̀m nhé, Em gửi PM cho chị r̀i.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702794
 12/11/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TV cảm ơn BQL NCD đã giúp đỡ tinh th̀n và ṿt ch́t.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702520
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Gc tm độc quyền, chị muốn huyn thuyn đến tết.

Gh thăm Tm t cht thi, chc Tm vui nha.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702519
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Lm thơ - phải thả hồn vo trong đ.
Em lm được điều đ, chị thật khm phục em. Cuộc sống bộn bề đ lm cho chị kh cằn mất ri...


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702518
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cười t ghế với chuyện của em. Qun vẫn bun bn pht đạt gh heng, chc cả nh vui vui...

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702517
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Xếp vịt đẹp n. Ci dĩa bnh ướt hay bnh bo vậy Mn? Lm bnh đẹp v xếp ci đĩa bnh cũng đẹp. Mn ln tay nghề qu heng. Ăn ngon thiệt nha.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702488
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Rất yu bi ht chị đăng ln, chc chị vui nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702486
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
C sức khỏe lm được nhiều việc l vng .
C sức khỏe khng tốn tiền v vng.

Nghe rất đng!


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702485
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Gh thăm em v mọi người, chc vui vẻ v bnh yn nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702484
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Lu qu, lấu qu...
Xin cho anh dongtahoangds nh.

Vợ đẹp hnh diện n, thch th n, c con sẽ lai nt đẹp của vợ n, người đẹp l kiếp trước c tu nn kiếp ny mặt mũi mới tươi như hoa, cười như ngọc.
Mnh lun l người đn ng, đng nghĩa l người đn ng th vợ đẹp lun lun hạnh phc.
Vi lời thi nh... Knh chc qu vị vui vẻ.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702483
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Đi bụng rồi, nhn thức ăn của Mn đi thm đy.
Lạc quan, yu đời, xinh tươi mi Mn nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702482
 11/29/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Hức hức..... Khc thm v ci tội 7 tnh của c em t.

Hic ....hic...., nhớ ci ngy bốn chị em mnh gặp nhau ở diễn đn NCD quập ph vui qu chứng. By giờ nghĩ lại vẫn thấy vui, thấy yu diễn đn v cng.

Bận rộn với cng việc mưu sinh chẳng c nhiều thời gian để chọc ph nhau, nhưng vẫn gh vo ng một cht cho đỡ nhớ m thi.

Kin quyết cửu tnh khng chịu thất tnh đu nh nh....


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702001
 11/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Mờ mờ cho n lng mẹn, dng đẹp qu đi thui


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702000
 11/12/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Hấp dẫn qu, đi bụng rồi.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 701546
 10/24/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Z......đẹp. hoa đẹp, hnh đẹp.

 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l