Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3  4  5  6  7  8 9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 thanhvan4177
 member

 REF: 703241
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Chc chị cng gia đnh một năm mới an vui, vạn sự như .


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703240
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc em v gia đnh một năm mới bnh an, mạnh khỏe, vạn sự hạnh thng, nhiều niềm vui v hạnh phc.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703239
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc em năm mới bnh an v vui thật nhiều nh


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703238
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc anh năm mới bnh an v hạnh phc

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703237
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc hoasenhanoi99 một năm mới bnh an, kinh doanh pht đạt, hạnh phc .

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703236
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc Lagim một năm mới bnh an vui vẻ nha

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703235
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chúc anh năm mới mạnh khỏe, hạnh phc v c nhiều niềm vui.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703233
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc Tm năm mới bnh an vui vẻ nha

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703232
 01/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Người người mến mộ L Diu Bng
Mỏng manh đi vai nợ khng hờn
Thơ hay thi họa người nể trọng
Cuộc đời đu kể bến đục trong
Chuyến đ lỡ chuyến người rẽ li
Xun th cn mi cứ ngng trng...

Chc Dieubong năm mới thật l vui v c nhiều thơ hay nữa nh.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703092
 12/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
TV đ nhận được 100USD của AKa47 gửi cho dự n.
Dự n ny sẽ được trao vo gần tết cổ truyền của Việt Nam cho c khng kh tết. Anh chị em no cng tham gia được th nhắn PM cho Thanh Vn nh.

Knh mong qu vị tiếp tục chung tay ủng hộ cho số quần o học sinh ạ.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 703091
 12/28/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cảm ơn Mn đ cho chụp ci bếp cho chị coi, chị đang muốn thiết kế ci bếp, nhưng khng gian bếp của chị nhỏ hơn. Chị rất thch cch bi tr bếp của em, khng biết chị c lm được khng đy. C lẽ sang năm chị mới điều chỉnh ci bếp , năm nay lm chưa nổi. Bếp của Mn đẹp.

Mn nấu ăn giỏi qu, chị khng biết nấu mn ăn , chị dở nhất đ.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702990
 12/23/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Niềm tin cuộc sống, đ l động lực gip ta vượt qua kh khăn.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702989
 12/23/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc Lynhat v gia đnh ma ging sinh v năm mới thnh đạt, an lnh, hạnh phc. Cc chu ngoan v học giỏi. Năm mới kinh doanh ngy cng thắng lớn nh.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702988
 12/23/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
M đoạn thơ...

Sao nng thu hối hả
Rũ tay gầy
Trt vội l che thn........


Thật hợp với cảnh với người, tm trạng người lm thơ thật l suy tư, thật nuối tiếc nhưng lại nhn thấy ci đẹp mới dữ dội hơn ...


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 702987
 12/23/2015

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Vo đy được nghe nhạc hay, được xem hnh đẹp, thấy bc Ototot mạnh khỏe rất vui mừng.Lại được nghe 888888 vui qu .
Chc cả gia đnh mnh ging sinh an lnh hạnh phc nh.


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l