Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 thanhvan4177
 member

 REF: 723064
 09/21/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Em khỏe khng n? Chc em cng gia đnh thiệt l vui nha!

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 722794
 07/17/2019

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc dự n em thnh cng.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 721016
 12/29/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc mừng em hon thnh dự n


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720117
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
AKa c bi thuốc dể qu.

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720116
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Cho chị, chc chị lun trẻ, khỏa, đẹp .

C TV votra5i dưỡng lo rồi n.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720115
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chc mừng Bimbim nh


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720114
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Nhớ n, Chc em vui vui

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720113
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chu gi xinh qu, chc mng gia đnh em v chu Hồng NHung

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720112
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Rảnh rổi nghe nhạc của em thật tuyệt

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720111
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Mắt nai ai
Lm anh say????


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720110
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Tm trạng l hon ton bnh thường, chc em lun vui

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720109
 06/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Chị rất yu mến sự thn thiện lng nhn i nơi em v mọi người.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 720091
 05/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Chị chc em an lnh v hạnh phc. Nhớ em nhiều lắm

 

 thanhvan4177
 member

 REF: 713271
 10/26/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Xin cảm ơn bạn Minhnguyet đã đ̀ng hành cùng dự án.
TV ṽn cứ xin, ṽn cứ chờ đợi sự chung tay, ủng ḥ của t́t cả quí vị trong đại gia đình nhipcauduyen này.
Dự án dù hoàn thành hay khng hoàn thành thì TV ṽn cứ hy vọng.
TV bị śt siu vi, do vi rút gy nn.Những lúc sức khỏe khng t́t TV ṽn cứ hy vọng vượt qua. Nìm tin, sự hy vọng giúp TV nhanh chóng bình phục.

TV ṽn tin đ̀ng bào vùng bão lụt ṽn đang kin cường vượt qua khó khăn.
C̀u mong t́t cả được an lành và bình an.


 

 thanhvan4177
 member

 REF: 712181
 10/21/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Thanh Vn kỳ này ŕt cḥm chạp do ýu t́ v̀ sức khỏe nn mong mọi người thng cảm nhìu.

Trong chúng ta nìm tin đã bị vơi đi sau bao nhiu là sự kịn. TV hỉu và khng th̉ nói gì hơn... Nhưng trong tim chúng ta ṽn còn lại tình thương.

Cái đói, cái rét, cái kh̉ ṽn khng gì đau kh̉ hơn, xót xa hơn là sự tuỵt vọng. Xin mọi người hãy chìa bàn tay ra ṃt giy thi nắm ĺy bàn tay giá lạnh đ̉ cho những người kh́n khó khng cảm th́y c đơn, xin mọi người hãy thắp ln cho họ tia hy vọng.


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l