Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Summer 2016

 Bấm vo đy để gp kiến

 lychanphong
 member

 ID 83103
 10/05/2016Summer 2016
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 lychanphong
 member

 REF: 711983
 10/08/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 lychanphong
 member

 REF: 711984
 10/08/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 huutrinon
 member

 REF: 711994
 10/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em nhỏ học dz dz m bộ kimono mu đỏ vậy LCP ? v đai tm tương đương với đai g bn v Nhật (Judo,Karat ?...)... Ni về v thuật,đai mo chỉ l hnh thức đnh dấu tượng trưng mức độ luyện tập của v sinh m thi... Đai cao biểu hiện cho lu năm đến v đường,nhưng đến v đường lu năm m sự luyện tập khg chuyn cần, th khả năng đnh đấm cũng khim tốn !

Nhớ hồi nhỏ,thần HU c tập Nhu Đạo ở l QUANG TRUNG(ng sư chưởng mn ny,Thch Tm Gic, đ wa Nhật học ,rồi về VN mở l Nhu Đạo QT... )... Những giờ rnh rồi,v sinh thường đi vng vng kiếm thch đấu với v sinh cng đai(sức học ngang nhau)... C thằng đai cao,lại đeo đai trắng(mức thấp nhất),mnh khg wen n, nho dz đấu, lnh đủ !... Chu tập dợt được cở như L Cung l hay lắm...

Xem L Cung đấu vs v sĩ Trung Quốc...


 

 lychanphong
 member

 REF: 712000
 10/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chu đang học v thuật, lai Karate v Kickboxing,
v đy l hệ thống đai của trường.

Đai trắng
Đai trắng cao
Đai vng
Đai Vng cao
Đồng phục trắng

Đai xanh
Đai xanh cao
Đai tm
Đai tm cao ===> đai của chu hiền giờ.

Đai mu xanh da trời
Đai mu xanh da trời cao
Đai đỏ
Đai đỏ cao
Đồng phục đỏ

Đai nu 1, 2, v 3 đẳng
Đai đen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đẳng
Đồng phục đen.

Thn mến


 

 lychanphong
 member

 REF: 712001
 10/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Năm nay thm một đứa nửa
tốt nghiệp Middle School
học sinh danh dự
cho 3 năm lin tiếp.

 

 lychanphong
 member

 REF: 712002
 10/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


 

 lychanphong
 member

 REF: 712003
 10/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
 

 lychanphong
 member

 REF: 712004
 10/09/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 lychanphong
 member

 REF: 713463
 11/14/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai 

 ototot
 member

 REF: 713465
 11/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Khng thấy chủ nh LCP ch giải v̀ tấm ảnh, nhưng thấy chu đứng cao chót vót trn t́t cả những "võ sĩ" khác, tay giơ cao chíc "cúp" to hơn cả, thì mạnh dạn đoán ngay là đã đoạt chức v địch r̀i!!!

Mời cả nhà cho ṃt tràng pháo tay tḥt dài!!!


Thn ái,


 

 phuongtimhoang
 member

 REF: 713478
 11/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


ANSON giỏi giống cha qu , nhớ bốn cha con lắm


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network