Tranh chủ - Giới thiệu - Dự n Điều lệ - Diễn đn - Hnh ảnh - n nhn - Lin lạc - NCD

 

Sau đy l danh sch qu n nhn v số tiền m NCTT nhận được (xếp hạng theo ngy nhận):

 Name  Location  Project  Amount Date
 NCD  Mission Viejo, CA - USA

NCTT

$50 

10/25/2004

 Em Nh Nhảnh  San Diego, CA - USA

NCTT

$33 

11/1/2004

 Vidolaem  Lurnea, NSW - AU

NCTT

$50 

11/1/2004

 MTTT Miss Trẻ Tre  San Diego, CA - USA

NCTT

$100 

11/2/2004

 Bang -ng Gi ng Trẻ  Boulder, CO - USA

NCTT

$100 

11/2/2004

 Pharmacie  Php,  - Php

NCTT

$60 

11/3/2004

 kimanhnguyen - Nhm Thnh Vin  Canada,  - Canada

NCTT

$100 

11/4/2004

 Angmaytroi  Anh,  - Anh

NCTT

$500 

11/4/2004

 Tặng qu Lng Ho Bnh 2  Saigon, Saigon - Vietnam

LHB2

-$300 

11/26/2004

 Vidolaem v cc bạn tennis club  Lurnea, NSW - AU

NCTT

$121.61 

12/6/2004

 Vidolaem v cc bạn tennis club  Lurnea, NSW - AU

NCTT

$313.6 

12/8/2004

 Vidolaem v cc bạn tennis club  Lurnea, NSW - AU

NCTT

$37.33 

12/22/2004

 Tặng qu Khu Điều Trị Phong Di Linh  Di Linh, Lm Đồng - Vietnam

QDL

-$300 

12/22/2004

 Mr. William Pollaur  Boulder, CO - USA

NCTT

$50 

1/19/2005

 Tặng qu lng SOS Nghệ An  Vinh, Nghệ An - Vietnam

SOS

-$300 

1/25/2005

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

DTIM

$150 

3/8/2005

 NhatQuang  Westminster, CA - USA

DTIM

$30 

3/8/2005

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

N/A

$50 

3/8/2005

 ViDoLaEm  Lurnea, NSW - AU

DTIM

$50 

3/10/2005

 Tihon1  Vincennes, Php - Php

DTIM

$100 

3/21/2005

 Tihon1  Vincennes, Php - Php

DTIM

$100 

3/29/2005

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

DTIM

$500 

3/30/2005

 Ohla  Q1, Saigon - Vietnam

NCTT

$30 

5/8/2005

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

SOS

$50 

5/8/2005

 Chị Huệ -Noixunguoi1980  Php,  - Php

N/A

$200 

7/8/2005

 Thathoc  Sutherland,  - AU

DTIM

$50 

7/8/2005

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

DTIM

$100 

7/8/2005

 Phannhi cng nhm bạn Si Gn  Q1, Saigon - Vietnam

DTIM

$66.7 

7/18/2005

 Ngoisaodienanh  Hải Phng, Hải Phng - Vietnam

HBHL

$33.3 

7/18/2005

 Chị Huệ -Noixunguoi1980  Php,  - Php

SOS

$200 

7/18/2005

 Tặng qu gip học bổng trường PTTH Hi Lăng  Hi Lăng, Quangtri - Vietnam

HBHL

-$300 

7/18/2005

 Bang -ng Gi ng Trẻ  Boulder, CO - USA

HNCTT

$50 

8/20/2005

 Andy Nguyen  Garden Grove, CA - USA

HNCTT

$100 

8/20/2005

 Gởi tiền cho dự n hồ lọc nước NCTT-Bản Luốm  Quỳ Hợp, Nghệ An - Vietnam

HNCTT

-$800 

8/24/2005

 Em Nh Nhảnh(Vothuylinh)  San Diego, CA - USA

DTIM

$35 

8/29/2005

 MSTT Miss Trẻ Tre  San Diego, CA - USA

N/A

$100 

8/29/2005

 MSTT Miss Trẻ Tre & Em Nh Nhảnh  San Diego, CA - USA

DTIM

$100 

8/29/2005

 Nguyensonkim  Garland, TX - USA

HNCTT

$100 

9/1/2005

 Mrs. Nguyễn Thy Như  Anaheim, CA - USA

HNCTT

$20 

9/2/2005

 Bc Nguyễn Ba Yn(85 tuổi)  Westminster, CA - USA

DTIM

$50 

9/2/2005

 Tihon1  Vincennes,  - Php

HNCTT

$100 

9/17/2005

 Ngoisaodienanh  Hi Phng,  - Vietnam

HNCTT

$33 

9/20/2005

 Manhphu  Vinh, Nghệ An - Vietnam

HNCTT

$33 

9/20/2005

 Chị Huệ(Noixunguoi1980)  Php,  - Php

HNCTT

$235.05 

9/21/2005

 Bang -ng Gi ng Trẻ  Boulder, CO - USA

HNCTT

$100 

9/22/2005

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

HNCTT

$100 

9/23/2005

 Mr. Alan T Dang & Mrs. Vivian V Nguyen  Riverside, CA - USA

HNCTT

$100 

9/23/2005

 Tặng qu lng SOS Nghệ An  Vinh, Nghệ An - Vietnam

SOS

-$200 

9/25/2005

 Tamlong  Sterling Heights, MI - USA

HNCTT

$50 

9/26/2005

 Hang Video  Sterling Heights, MI - USA

HNCTT

$13 

9/26/2005

 Tina Traveler  Sterling Heights, MI - USA

HNCTT

$25 

9/26/2005

 Vidolaem  Lurnea, NSW - AU

DTIM

$100 

9/26/2005

 Ohla  Saigon,  - Vietnam

HNCTT

$33 

9/27/2005

 Gởi tiền dự n hồ lọc nước NCTT Bản Luốm  Quỳ Hợp, Nghệ An - Vietnam

HNCTT

-$33 

9/27/2005

 Gởi tiền dự n hồ lọc nước NCTT Bản Luốm #2  Quỳ Hợp, Nghệ An - Vietnam

HNCTT

-$834 

10/1/2005

 Gởi tiền dự n hồ lọc nước NCTT Bản Luốm #2  Quỳ Hợp, Nghệ An - Vietnam

HNCTT

-$66 

10/1/2005

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

DTIM

$45.41 

10/4/2005

 Trương Ngọc Bch & Cng nhn  Q1, Saigon - Vietnam

DTIM

$585 

10/7/2005

 NCTT gởi tiền gip ca mổ tim (Anh Dậu) #1  Saigon, Vietnam -

DTIM

-$585 

10/7/2005

 NCTT gởi tiền gip ca mổ tim (Anh Dậu) #2  Q1, Saigon - Vietnam

DTIM

-$1615 

10/8/2005

 T. Nguyen (gip dự n hồ lọc nước NCTT)  Virginia, Virginia - USA

HNCTT

$100 

10/26/2005

 MSTT (gip người m ở Hải Phng)  San Diego, CA - USA

MUHP

$100 

10/31/2005

 Nguyễn thị Nhựt  San Jose, CA - USA

N/A

$50 

10/31/2005

 Tamlong & ban hộ tr Tam Bảo cha Linh Sơn  , MI - USA

MUHP

$165 

11/4/2005

 Chị Huệ (Noixunguoi1980)  , Php - Php

DTIM

$200 

11/4/2005

 Chị Huệ (Noixunguoi1980)  , Php - Php

N/A

$147.53 

11/4/2005

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

MUHP

$50 

11/6/2005

 Kequaduong  USA,  - USA

DTIM

$50 

11/7/2005

 ViDoLaEm  Lurnea, NSW - AU

DTIM

$100 

11/10/2005

 NCTT gởi tiền gip ca chị em m Hải Phng  , CA - USA

MUHP

-$315 

11/11/2005

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

DTIM

$200 

11/11/2005

 Hộp từ thiện Hằng Video  , MI - USA

DTIM

$150 

11/12/2005

 Fancy Nail Salon  , MI - USA

DTIM

$50 

11/12/2005

 Tamlong & huynh đệ cha Linh Sơn  , MI - USA

DTIM

$200 

11/12/2005

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

DTIM

$100 

11/12/2005

 NCTT gởi tiền gip ca mổ tim (Anh Dậu) #3  , CA - USA

DTIM

-$200 

11/13/2005

 NCTT gởi tiền gip ca mổ tim (Anh Dậu) #3  , CA - USA

DTIM

-$850 

11/13/2005

 ng Gi ng Trẻ  Boulder, CO - USA

HBNA

$50 

11/30/2005

 Vothuylinh  San Diego, CA - USA

HBNA

$20 

12/5/2005

 MSTT  San Diego, CA - USA

HBNA

$100 

12/5/2005

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

HBNA

$50 

12/8/2005

 Hội Bnh Minh - Php Việt  Saigon,  - Vietnam

HBNA

$400 

12/9/2005

 Hội Bnh Minh tặng 20 suất học bỗng Nghệ An  ,  - Vietnam

HBNA

-$400 

12/9/2005

 NCTT Gởi tiền... Chắp cnh ước mơ đến trường  Mission Viejo, CA - USA

HBNA

-$420 

12/9/2005

 EnergySource  , NM - USA

HIVHP

$60 

1/1/2006

 Daophuquoc  Orange County, CA - USA

NA

$50 

1/2/2006

 Số tiền EnergySource đ gởi về VN  Haiphong,  - Vietnam

HIVHP

-$60 

1/8/2006

 Vidolaem  ,  - AU

NNCTT

$75.25 

5/23/2006

 OT  Boulder, CO - USA

NNCTT

$50 

5/23/2006

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

NNCTT

$100 

5/23/2006

 Vothuylinh  San Diego, CA - USA

NNCTT

$100 

5/25/2006

 chi Hue (Noixunguoi1980)  ,  - Pham

NNCTT

$400 

5/28/2006

 Lynhat  , Saigon - Vietnam

NNCTT

$100 

5/30/2006

 NCTT goi tien giup Nha Tinh Thuong  , Nghe An - Vietnam

NCTTN

-$500 

5/30/2006

 NCTT goi tien giup Nha Tinh Thuong  , Nghe An - Vietnam

NNCTT

-$325.55 

5/30/2006

 Tang qua SOS  , Nghe An - Vietnam

SOS

-$100 

5/30/2006

 AnhVvsaola và Anh Xanhden  , Saigon - Vietnam

NNCTT

$85 

6/8/2006

 NCTT goi tien giup Nha Tinh Thuong  , Vinh - Vietnam

-$85 

6/8/2006

 Noisunguoi v Muahedalat  , Phap - Phap

QUY

$243 

6/14/2006

 Langtumd  , MI - USA

QUY

$20 

6/16/2006

 Vidolaem  Lurnea NSW,  - AU

QUY

$50 

7/4/2006

 Tamlong, anh Nghĩa v Maria  , MI - USA

QUY

$90 

7/10/2006

 chi Hue (Noixunguoi1980)  ,  - Phap

HIV

$60 

7/11/2006

 NSDA - da nhan  , Haiphong - Vietnam

HIV

-$60 

7/11/2006

 Langtumd  , MI - USA

HIV

$20 

7/12/2006

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

HIV

$50 

7/15/2006

 Nhipcauduyen  Mission Viejo, CA - USA

HIV

$50 

7/15/2006

 NCTT đ tiền"Xin Giang Rộng Vng Tay Yu Thương"(HIV)  , CA - USA

HIV

-$120 

7/16/2006

 BQL đ gởi tiền gip chu Qy  Mission Viejo, CA - USA

QUY

-$403 

8/1/2006

 Lynhat  Saigon,  - Vietnam

HBHT

$100 

10/9/2006

 Lynhat đ gởi tiền cho đại diện NCTT  , Saigon - Vietnam

MUHT

-$100 

10/10/2006

 Loithuxua  , AZ - USA

HIV

$206 

10/25/2006

 NCTT đ gởi tiền gip bệnh nhn HIV  , CA - USA

HIV

-$200 

11/1/2006

 Loithuxua  , AZ - USA

GS06

$100 

12/4/2006

 chi Hue (Noixunguoi1980)  ,  - Phap

GS06

$122 

12/6/2006

 OT (ototot)  Boulder, CO - USA

GS06

$50 

12/6/2006

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

GS06

$50 

12/6/2006

 Lynhat  Saigon,  - Vietnam

GS06

$100 

12/7/2006

 Loanhuy  , VA - USA

GS06

$100 

12/9/2006

 Aka47  San Diego, CA - USA

GS06

$150 

12/9/2006

 Kg (Canada)  ,  - Canada

GS06

$97.38 

12/9/2006

 108Hoamai  Westminster, CA - USA

GS06

$50 

12/16/2006

 NCTT da goi tien den Ngoisaodienanh  , Haiphong - Vietnam

GS06

-$250 

12/18/2006

 NCTT da goi tien den Haluuthuy  , Khanh Hoa - Vietnam

GS06

-$200 

12/18/2006

 Manhphu  , Nghe An - Vietnam

GS06

$30 

12/18/2006

 NCTT da tien toi tien den Manhphu  , Nghe An - Vietnam

GS06

-$280 

12/18/2006

 ngaythangdai  , CA - USA

QX07

$200 

1/29/2007

 NCTT da tien toi tien den Manhphu  , Nghe An - Vietnam

QX07

-$200 

1/31/2007

 chi Hue (Noixunguoi1980)  ,  - Phap

QX07

$115 

2/1/2007

 Goi Qua Xuan den Manh Phu  ,  - Vietnam

QX07

-$115 

2/1/2007

 Matnhung415  , Ca - USA

XU07

$100 

2/5/2007

 Goi Qua Xuan den Butchi  ,  - Vietnam

XU07

-$100 

2/6/2007

 Loanhuy  , VA - USA

NCTT

$100 

2/19/2007

 Ngaythangdai cng bạn b hng Master Precision Inc. v thn hữu  , CA - USA

NCTT

$550 

2/28/2007

 Dấu tn - 1 triệu DVN  Saigon,  - Vietnam

MAAD

$63 

3/17/2007

 NCTT da goi tien den Haluuthuy  , Saigon - Vietnam

MAAD

-$63 

3/17/2007

 Matnhung415  , Ca - USA

MAAD

$300 

3/19/2007

 NDV  ,  - USA

MAAD

$100 

3/20/2007

 Lynhat đ gởi tiền gip NCTT  , Saigon - Vietnam

MAAD

$200 

3/20/2007

 Haluuthuy đ nhận từ Lynhat  Nha Trang,  - Vietnam

MAAD

-$200 

3/20/2007

 BQL đ gởi tiền NDV cho dự n MAAD  , CA - USA

MAAD

-$100 

3/20/2007

 dieuthuyen112 gởi NCTT  ,  - Vietnam

MAAD

$70 

3/21/2007

 Haluuthuy đ nhận từ Dieuthuyen123  , Nha Trang - Vietnam

MAAD

-$70 

3/21/2007

 chi Hue (Noixunguoi1980) gởi NCTT  ,  - Phap

MAAD

$350 

3/22/2007

 Haluuthuy đ nhận từ Noisunguoi1980  , Nha Trang - Vietnam

MAAD

-$350 

3/22/2007

 Dấu tn  , Hanoi - Vietnam

MAAD

$30 

3/26/2007

 Haluuthuy đ nhận từ Dấu tn  Nhatrang,  - Vietnam

MAAD

-$30 

3/26/2007

 Tetecehat (TTCH)  , MD - USA

NCTT

$500 

4/3/2007

 Loithuxua  , AZ - USA

KTTN

$105 

5/8/2007

 NCTT Gởi Trường Dạy Trẻ Khuyết Tật Ty Ninh  , Ty Ninh - Vietnam

KTTN

-$450 

5/14/2007

 Chị Huệ (Noixunguoi1980) gởi lm cầu trượt TKTTN  ,  - Php

CAUT

$240 

5/27/2007

 Bichnga đ nhận đống gp từ chị Noixunguoi  , Saigon - Vietnam

CAUT

-$240 

5/27/2007

 Chị Ngn from VietcomBank  , Bắc Giang - Vietnam

SKMN

$15 

5/29/2007

 Manhphu  , Nghệ An - Vietnam

SKMN

$20 

5/29/2007

 Chị Huệ (Noixunguoi1980) gởi 4 triệu DVN  ,  - Php

SKMN

$240 

5/29/2007

 Nguoihaiphong (NSDA)  , Hải Phng - Vietnam

SKMN

$20 

5/29/2007

 NCTT - Manhphu đ nhận ngn quỷ  ,  - Vietnam

SKMN

-$295 

5/29/2007

 NCTT - Manhphu đ nhận ngn quỷ #2  Mission Viejo, CA - USA

SKMN

-$675 

6/1/2007

 OT (ototot)  Boulder, CO - USA

SKMN

$50 

6/4/2007

 Aka47  ,  - USA

SKMN

$100 

6/4/2007

 NCD  Mission Viejo, CA - USA

SKMN

$100 

6/4/2007

 Tetecehat (TTCH)  , MD - USA

SKMN

$500 

6/6/2007

 Matnhung415  , CA - USA

SKMN

$100 

6/6/2007

 Ngaythangdai  , CA - USA

NCTT

$100 

6/14/2007

 Rubyngoc  , FL - USA

NCTT

$150 

6/14/2007

 Rubyngoc  , FL - USA

KBTN

$120 

8/6/2007

 NTD cng cc bạn VIỆT v MỸ của hng MASTER PRECISION  , CA - USA

HP07

$620 

8/9/2007

 Tetecehat (TTCH)  , MD - USA

HP07

$200 

8/15/2007

 Hoahuetrang gip khm bệnh Ty Ninh  ,  - Phap

KBTN

$125 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ Hoahuetrang  , Saigon - Vietnam

KBTN

-$125 

8/16/2007

 Ngdala gi�p kh�m bệnh T�y Ninh  , Saigon - Vietnam

KBTN

$30 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ Ngdalat  , Saigon - Vietnam

KBTN

-$30 

8/16/2007

 duongsangg0902 gip khm bệnh Ty Ninh  , Saigon - Vietnam

KBTN

$93 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ Duongsangg0902  , Saigon - Vietnam

KBTN

-$93 

8/16/2007

 Meofun gip khm bệnh Ty Ninh  , Saigon - Vietnam

KBTN

$10 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ Meofun  , Saigon - Vietnam

KBTN

-$10 

8/16/2007

 Nguoihaiphong1 + Linhgiang gip khm bệnh Ty Ninh  , Saigon - Vietnam

KBTN

$35 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ Nguoihaiphong1 + Linhgiang  , Saigon - Vietnam

-$35 

8/16/2007

 Lynhat gip khm bệnh Ty Ninh  , Saigon - Vietnam

KBTN

$100 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ Lynhat  , Saigon - Vietnam

KBTN

-$100 

8/16/2007

 Bichnga đ nhận tiền từ NCTT  , CA - USA

KBTN

-$350 

8/16/2007

 Nguoihaiphong1 đ nhận tiền từ NCTT  , CA - USA

HP07

-$500 

8/18/2007

 DuongSang giup xay nha Bac Quach  , Saigon -

XNTN

$65 

8/30/2007

 Ngdala giup xay nha Bac Quach  , Saigon - Vietnam

XNTN

$30 

9/1/2007

 Hoaheutrang giup xay nha Bac Quach  ,  - Phap

XNTN

$130 

9/1/2007

 Bichnga da nhan tien tu Duongsang, Hoahuetrang, Ngdala  , Saigon - Vietnam

XNTN

-$225 

9/1/2007

 NCTT goi tien xay nha Bac Quach  Mission Viejo, CA - USA

XNTN

-$500 

9/1/2007

 Matnhung415 giup xay nha Bac Quach  , CA - USA

XNTN

$50 

9/7/2007

 Rubyngoc đống gp NCTT  , MD - USA

NCTT

$250 

9/24/2007

 Tetecehat (TTCH) gip khm bệnh  ,  - USA

KB02

$100 

9/24/2007

 Loithuxua gip em Nguyễn Thi Học  , AZ - USA

TH07

$100 

10/1/2007

 Tetecehat (TTCH) gip em Học v gd c Lan  , MD - USA

TH07

$300 

10/1/2007

 NCTT gởi gip gia đnh c Lan  , CA - USA

TT07

-$400 

10/2/2007

 Dạ Thảo đống gp NCTT  , CA - USA

NCTT

$50 

10/5/2007

 Gip gia đnh em Học  , Quảng Trị - Vietnam

EHOC

-$400 

10/9/2007

 Gip dự n khm bệnh 2  , Nghệ An - Vietnam

KB07

-$200 

10/10/2007

 Aka47  San Diego, CA -

DAT1

$100 

11/2/2007

 NCTT gởi gip gia đnh em Đạt  ,  - USA

DAT1

-$200 

11/3/2007

 Rubyngoc  , MD - USA

HIV7

$100 

11/16/2007

 NCTT gởi gip bệnh nhn HIV  , CA - USA

HIV7

-$200 

11/16/2007

 Rubyngoc  , MD - USA

TIM2

$200 

11/18/2007

 NCTT gởi gip ca mổ tim 1  , CA - USA

TIM2

-$400 

11/25/2007

 NCTT gởi gip ca mổ tim 2  , CA - USA

TIM2

-$500 

12/11/2007

 NCTT gởi về NHP gip HIV  , CA - USA

HIV3

-$100 

1/13/2008

 Rubyngoc  ,  - USA

Tet08

$100 

1/18/2008

 Anhcongtam  ,  - Phap

Tet08

$100 

1/18/2008

 NCTT - Cng n Tết với trẻ em ngho v khuyết tật (BB)  , CA - USA

Tet08

-$300 

1/18/2008

 Dạ Thảo ống gp NCTT  , AZ - USA

NCTT

$60 

1/25/2008

 Loithuxua  , AZ - USA

NCTT

$200 

1/25/2008

 Rubyngoc  , NY - USA

NA08

$100 

1/26/2008

 NCTT gởi MP  , CA - USA

NA08

-$400 

1/26/2008

 Rubyngoc  , NY - USA

SOS08

$100 

5/24/2008

 Chị Kim  Westminster, CA - USA

SOS08

$50 

5/24/2008

 NCD  , CA - USA

SOS08

$50 

5/24/2008

 NCTT gởi Manhphu  , CA - USA

SOS08

-$200 

5/24/2008

 
+Tổng ngn quỷ NCTT đang cn l: $2.61  
 

NCTT xin gởi lời cm ơn chn thnh nhất đến sự gip đỡ của qy n nhn. Chc qy n nhn sức khe dồi do v gặp những điều may mắn trong cuộc sống.

 

Tranh chủ - Giới thiệu - Dự n - Ku gọi - Diễn đn - Hnh ảnh - n nhn - Lin lạc - NCD