Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> Cross Processing(XPro) hnh ảnh...

 Bấm vo đy để gp kiến

 huutrinon
 member

 ID 82988
 08/25/2016Cross Processing(XPro) hnh ảnh...
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Yashica FX-D; Yashica ML 50/1.7; Fuji Sensia 400 Cross... Gallery Pawel M.
Tấm hnh mu kỳ lạ,fải khg cc bạn... Đ l kỹ thuật Cross processing cho film ảnh (c thể cc bạn nhờ OT giải thch ??)... Thần HU chỉ biết sơ,đ l kỹ thuật rửa ảnh với 1 dụng dịch ha học khg dnh cho loại film đ ! hầu tạo ra những hiểu ứng lạ (như trường hợp mu của tấm ảnh trn,,,)... Hiện nay những hiệu ứng như trn,c thể được tạo ra bởi GIMP,PS,vv...

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 huutrinon
 member

 REF: 713532
 11/20/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Lake House... By Mike-Mojopin...

 

 huutrinon
 member

 REF: 713552
 11/22/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Misty Cascade... By Jerry Fryer...
 

 huutrinon
 member

 REF: 713558
 11/23/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
I Stood My Ground... By DeVaughnSquire...


I found a tree alone on the prairies yesterday...:) Thanks kindly for your visits and comments...I so appreciate you stopping by..:)
Tạm dịch :

Kiếp sau xin chớ lm người,
Lm Cy xin đứng giữa Trời m reo...


 

 huutrinon
 member

 REF: 713562
 11/24/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Incandescent...Autumn sky... By Jonathan Le Borgne...

Les ciel orageux sont les plus surprenants. Ils courent vers l'horizon pour ne pas tomber dans l'oubli. Et si le soleil souffle sur les braises, Ils peuvent s'embraser en une fraction de seconde et s'teindre en un moment. Mme le chien s'est arrt un instant pour savourer le moment...
... Đoạn văn tiếng Fp trn khg c g đặc biệt lắm đu... Họ tả cảnh những bầu Trời chuyển mưa... tin,tin,tin..., ni l cảnh Trời,Đất,Chn Trời đỏ rực,đẹp lạ lng... đến nổi con ch cũng fải dừng lại 1 giy lt để hưởng trọn khoảnh khắc... 

 huutrinon
 member

 REF: 713571
 11/25/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hug Me... By Nadine...Con su (ny) khg lm sầu nồi canh !...


 

 huutrinon
 member

 REF: 713583
 11/27/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
El Vigilante... By chuscordeiro...Tạm dịch : người canh gc...


 

 huutrinon
 member

 REF: 713590
 11/28/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Oi Man Estate in black and white... By Jeff Barry...


The title simplifies things a bit, as the Oi Man Estate isn't a single building: it's actually a number of identical towers ("houses"), and each tower is made up of dozens of public housing apartments. This image was taken in one of the center courtyards looking straight up on a hazy and overcast summer day.
 

 huutrinon
 member

 REF: 713597
 11/29/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Ponte da Barca... By Maria Lusa Arajo...


Esta histrica Ponte situa-se sobre o Rio Lima numa paisagem idlica, de grande beleza natural, situada nos limites da lindssima vila de Ponte da Barca, na verde regio Minhota.

A prpria vila deve o atual topnimo a esta Ponte. Outrora apelidada de Nbrega, topnimo de provvel origem celta, sculos mais tarde foi apelidada de Barca, devido ao atravessamento do Rio Lima ser ento efetuado por meio de uma Barca (muitas vezes peregrinos a caminho de Santiago de Compostela).
 

 huutrinon
 member

 REF: 713623
 12/03/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Frosty Herdwicks... By Mike Ridley...

One from last weekends frosty morning in the Langstrath valley.
These 2 hardy little Herdwick sheep weren't phased by the harsh conditions ..

Hnh ny phng to ra kh đẹp(Cy bị tuyết đng...)


 

 huutrinon
 member

 REF: 713638
 12/06/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Destinations... By Ole Henrik Skjelstad...

From the beginning of June at a local lake in Ringerike, Norway.
Ambassador: Nisi filters, Sirui tripods, Lowepro bags. Partner: Focus Nordic.
 

 huutrinon
 member

 REF: 713662
 12/10/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Entrapment... By Nick Green...
Đng đy... VN thấy cảnh ny thường lắm... Ở vng cửa biển : Sc Trăng, Bạc Liu...


 

 huutrinon
 member

 REF: 713666
 12/11/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Heaven... By Phil's Pixels...


Never a bad day when one is at Banff's Moraine Lake. As close to heaven on Earth as I've found.
 

 huutrinon
 member

 REF: 713691
 12/13/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
2016-12-10 Male Vermilion Flycatcher at St. Marks NWR... By Tara Tanaka...


Captured in 4K using a Nikon 400mm f3.5 ED IF a-is lens mounted on a Panasonic GH4 using manual focus.Thấy chim đẹp,'ft' ln cho mấy b 8 DĐ ngắm chơi,để lỡ dịp,n bay đi,uổng w ! Ci cờ-lp ny cũng trong website 'Flickr.com',chuyn về hnh,nhưng khg hiểu sao,tụi n lại ft ln thnh lp !
Hướng dẫn kỹ thuật : bấm v mũi tn gc fải ở dưới,xong gi bấm nt 'lay'(play) (ni dzậy m khg coi được nữa, th Thần HU xin chịu thua mấy b 8 nun !)

Ghi thim : Thần HU nghe mấy em nhỏ nhỏ,trường mẫu gio ht : 'Em yu chim,em mến chim,v mỗi lần chim ht em vuuuiiiii...'


 

 huutrinon
 member

 REF: 713698
 12/15/2016

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Endurance... By David Frey...

Old barns are one of my favorite subjects and I always keep an eye out for them as I drive the country roads. To me they convey a feeling of wisdom and endurance. Unfortunately they are slowly disappearing from the countryside as they are not economical for farmers to maintain. This one is one of my favorites and tilts heavily to its side. It seems it has not collapsed yet because it is leaning against his friend the tree. It will be sad when it is lost.

I took this series of images a couple of years ago and it is still one of my all time favorites. This is a slightly different perspective in B&W.
Ghi ch : 'Thp nghing Pisa' đu đ l 'độc nhất v nhị' đu !?


 

 Page  Previous Page  1  2  3 4 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network