Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Hnh ảnh >> thử làm flash

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 zoziennhatxom
 member

 ID 76000
 08/06/2013thử làm flash
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

sao d́t qúa ṿy trời


 huutrinon
 member

 REF: 661160
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
---Đn flash cho mắt lắm nghe...
Cở ny vừa...

 photo Flash_Foto.jpg


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661163
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


anh Huutrinon có nhìn đượccái flash tui làm ko

sao có khi tui th́y
có khi tui ko th́y gì h́t ṿy trời


haha

pó óc


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661164
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


thử cái nữa coi xem sao
pó toàn thn


 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661165
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


đóng cửa

ln núi đi tu


 

 ototot
 member

 REF: 661169
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tự xo, v ở trn vư hiện ra rồi.

 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661170
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


ng Ototot th́y được hử ng

sao zozien xem lại ko th́y

------------

leo nửa cái núi r̀i bị ng Ototot li v̀

l̀n này đi h̉ng quay đ̀u ngó lại lun

hehehe

học xong pháp thụt r̀i v̀


 

 aka47
 member

 REF: 661171
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiHỏi ch Khnh hay hỏi anh HTN ảnh chỉ cho.

Tự m nhiều khi n ra nhiều khi n khng ra. Khng ra nhiều hơn l ra.

AK c thấy g đu , OT thấy được th qu siu.

Mc cỡ g chứ ? Cứ hỏi để đn anh chỉ cho nha.

Đn em chỉ gp thui.

hihii


 

 doilanhuthe
 member

 REF: 661180
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ci 1

Ci 2 

 aka47
 member

 REF: 661183
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Thử m hỏng được.

hihii


 

 doilanhuthe
 member

 REF: 661186
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

 hoadienvy1
 member

 REF: 661189
 08/06/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiThử coi được hng...


View on ShareSWF

Coi được ,phải chờ một khoảng thời gian n mới hiện ra..
Ai coi khng được thử nhấn vo nik zozien của sharreswf sẽ thấy ci hnh...hehe


*** Ah, Dienvy xi 2 my,
my thứ nhất thấy bnh thường, hnh hiển thị OK.
My 2 khng coi được ở firefox,thử vo IE lại coi được.
Thử my m tm hiểu để ci lại hay update Adobe Flash player cho firefox ở my 2 th Ok, coi được rồi.
Ai hng coi được th update hoặc ci lại ci Adobe Flash Player nha (cho Firefox hoặc IE) . (Ci ny tui học hỏi trn mạng người ta chỉ ...người khc tui bắt chước đ nha ,hihi)

Cm ơn anh Zozien cho coi hnh nha. 

 huutrinon
 member

 REF: 661204
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Fải ci ny hng? Lc đầu coi khg thấy...Sau load về,n hiện ln trn những gp của cc bạn gp ở trn nun?...
---Ừ coi wa FireFox,khg thấy! Wa IE của MSWindows th được!...Thua lun!...


 

 hoadienvy1
 member

 REF: 661206
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Anh HTN down ci plugin Adobe Flsah cho Firefox l xem được đ.
Anh thử coi. hihi


 

 huutrinon
 member

 REF: 661208
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
---Đ thử ci Adobe FlashPlayer,HDV1 ơi,nhưng kỳ ny n hỏi số mobile phone(mấy lần trước th khg!)...Bn mobile phone nhậu rồi!...Nhưng sẽ thử lại sau...Cm ơn HDV1 nhe...C lẽ sẽ như HDV1 ni...

View on ShareSWF


 

 hoadienvy1
 member

 REF: 661210
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


OK anh HTN..

Hng c g, tại HDV cũng bị khng thấy g m..

HDV down ở đy,hng bị hỏi số phone g hết n

INSTALL PLUGIN


 

 huutrinon
 member

 REF: 661211
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
---Cm ơn HDV1...Vụ Adobe FlashPlayer ny,anh HTN cũng bị hoi!...Fải download về v ci đặt lại!...Đang coi film,n ni Adobe Flash Player bị crash rồi! Fải ci lại mới coi film tiếp!...Nhưng vụ ny,thử thử 1 hồi,n lại hiện hnh ra rồi n...Chắc fải ku Sở lại, giải wuyết vụ ny!...Lc ẩn,lc hiện,giống 'ma nữ' của Sở lắm!...

 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661213
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

cảm ơn t́t cả các bạn đã giúp tui

người giỏi nh́t ṽn đứng vị trí hàng đ̀u : AKA.

hehehe

------

pó tay đúng ko anh Doilanhuthe

zozien em pó óc lun

-----

thank chị Hoadienvy chỉ d̉n nhìu nghen

máy tui tuy cũ xì nhưng có đ̀y đủ
Adobe
flash player
shockwave flash player

Firefox plugins cũng ko thíu thứ gì

IE + Google chrome browser cũng đui ko th́y

thịt chịu thua

------


cúi cùng thì anh Huutrinon cũng nói 1 cu y chang tui nói lúc ban đ̀u :

lúc th́y lúc ko.

--------------

bi giờ thì tui tạm thời giải thích theo suy nghĩ của tui:

1/ cái code của shareSWF.com c̀n phải có 1 mở và khóa khác nữa đ̉ đưa flash vào dĩn đàn này.

2/ Html của Vietnamese single ko h̉ trợ

----

tui qua ch̉ khác bỏ xúng th́y ok

--

cảm ơn t́t cả 1 l̀n nữa

---


bi giờ thì tui leo qua cái núi bn kia t̀m sư học đạo hén

cái núi này hơi cao chắc tui leo mỏi giò lun

háhá 

 hoadienvy1
 member

 REF: 661217
 08/07/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
HDV hổng rnh về vi tnh ,chỉ thấy n chậm v nếu n chưa ln th mnh cứ đi ra đi vo l n sẽ ln...hehe

Cho tui thử cht xu, nghe người ta ni bỏ ci type="application/x-shockwave-flash" ..
View on ShareSWF

ờ , cũng ln n, tại tui t m cht xu nn thử.
Cm ơn nghen.


 

 huutrinon
 member

 REF: 661313
 08/09/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
---Thử lần cuối coi ai ngn ai?......Thi,tui xin ngn n đi...


 

 huutrinon
 member

 REF: 661360
 08/10/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
---Kỳ ny m khg được nữa,l kiếm ZZNX hỏi chiện nhe...

 photo tuyetsacgiainhan.gif

---Ni giởn chơi...Chỉ l 1 cht mẹo vặt...Thm 1 gif animated lấy từ site ShareSWF của ZZNX n...

 photo mobo600x300.gif

---Gif trn được lọc ra từ clip ny...

 

 zoziennhatxom
 member

 REF: 661653
 08/16/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


anh Huutrinon đ̉i flash qua Gif r̀i hén

hehehe 

 huutrinon
 member

 REF: 662099
 08/26/2013

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
---Khg biết lm sao post ln cho thấy,nn nhờ FreeGifAnimator của ZZNX passer wa hm trước...Hm nay c cch ny cũng tạm giải wuyết được...

Tuyệt sắc giai nhn


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network