Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ư mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > H́nh ảnh >> Người nước ngoài nói về Hà Nội (ST)

 Bấm vào đây để góp ư kiến

1

 sontunghn
 member

 ID 73966
 11/08/2012Người nước ngoài nói về Hà Nội (ST)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 traithom
 member

 REF: 642712
 11/09/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
*****

Thirty seven years after Việt Nam war, Hanoi is crazy, chaotic, diversely city with no sign of upbeat?

"So sad!"

TT


 

 ototot
 member

 REF: 642726
 11/09/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Nói ǵ th́ nói, những người nước ngoài này cũng chỉ quan sát được bề ngoài xă hội Việt Nam nói chung, và quan sát được trong một thời gian giới hạn, nên chắc những ǵ họ phát biểu bằng tiếng Anh, dù người Việt ḿnh nghe và hiểu được hết đi, cũng không thể mô tả trọn vẹn được, như người Việt chúng ḿnh!

Để chứng minh, xin mời bà con đọc ... mô tả cuả Ông Bùi Minh Quốc (nhà thơ hiện sống tại Hà Nội) tả cái xă hội - chính trị VN bằng thành ngữ dân gian như sau, chung quanh một chữ tay!

Đảng ... chỉ tay,
Quốc hội ... giơ tay,
Mặt trận ... vỗ tay,
Chính phủ ... ra tay,
Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,
Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,
Công an ... c̣ng tay,
Tội phạm ... bắt tay,
Báo chí ... chùn tay,
Trí thức ... phẩy tay,
Đồng đội ... cụt tay,
Quan chức ... đầy tay,
Dân ... trắng tay.


Trên đây chỉ là một số thành ngữ có chứ tay ở trong, nhưng tôi chắc là diễn đàn này có nhiều cao thủ tiếng Việt khác nưă, đặt thêm câu với những thành ngữ khác như ... xuống tay, phủi tay, nắm tay, ngưá tay...


Thân ái,


 

 rongchoi123
 member

 REF: 642730
 11/09/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cụ Ototot cao tay!

 

 ladieubongg
 member

 REF: 642731
 11/09/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Đảng ... chỉ tay,
Quốc hội ... giơ tay,
Mặt trận ... vỗ tay,
Chính phủ ... ra tay,
Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,
Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,
Công an ... c̣ng tay,
Tội phạm ... bắt tay,
Báo chí ... chùn tay,
Trí thức ... phẩy tay,
Đồng đội ... cụt tay,
Quan chức ... đầy tay,
Dân ... trắng tay.
Cụ Ototot cao tay!

Pà Pông pó.....tay! (: 

 aka47
 member

 REF: 642733
 11/09/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiOT cao tay là chính xác.
Bà Bông không dám Pó Tay đâu.
Nhắc đến việt cọng nghe buồn man mác.
Tiêu diệt bọn này chắc hẳn c̣n lâu.

hihii


 

 muahe2011ger
 member

 REF: 642761
 11/09/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Xin phép Bác Otto cho MH thêm 1 câu cuối cho đủ tay hơn!.hihi.

Đảng ... chỉ tay,
Quốc hội ... giơ tay,
Mặt trận ... vỗ tay,
Chính phủ ... ra tay,
Doanh nghiệp nhà nước ... ngửa tay,
Công ty hữu hạn ... ngoặc tay,
Công an ... c̣ng tay,
Tội phạm ... bắt tay,
Báo chí ... chùn tay,
Trí thức ... phẩy tay,
Đồng đội ... cụt tay,
Quan chức ... đầy tay,
Dân ... trắng tay.
Cả nước...pó tay.


 

 hoami09
 member

 REF: 642795
 11/10/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Đồng chí Tàu... búng tay
Đảng CS...run tay
Cán bộ... ḷn tay
Ngư dân bị ...hất tay
Blogger bị...dập tay
Người yêu nước biểu t́nh bị ...bẻ tay
Tư bản đỏ ...phỗng tay
Con ông cháu cha ...nhanh tay
Công an mạng ném đá ...dấu tay
Mọi ngừi cẩn thận kẻo...chảy máu tay

mén ...ngứa tay
...gơ gơ

---------

hề hề ....hưởng ứng lời kiu gọi của Bác Otto


 

 tuatethy
 member

 REF: 642801
 11/10/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo lời hưởng ứng của bà con ḿnh cũng vào tham gia cho vui

Đại sứ= Cao tay
Việt kiều= Trắng tay
Đút lót= Mạnh tay


Bị rồi nên = Chùng tay

Tham khảo hết ư
hihihi


 

 traithom
 member

 REF: 642836
 11/10/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
*******

Công an đánh dân đến ... sướng tay
Dân yêu nước bị ... c̣ng tay
Đảng đàn áp dân ... thẳng tay,
Khi gặp Tàu, đảng phải ... ṿng tay
Ngư dân bị Tàu sát hại, đảng ... khoanh tay
Báo chí thông tin bị ... cụt tay
Các đại gia lúc nào cũng ... bẩn tay
Công an đấm vào mặt dân đến ... nhức tay
Dân bị dùi cui đập ... găy tay
Đảng bốc hốt của dân đến nổi ... đau tay
KHI ĐẢNG SÁT HẠI DẬN, TÀU ... VỖ TAY

(TIẾP THEO LỜI KÊU GỌI CỦA BÁC OTOTOT)

TT


 

 aka47
 member

 REF: 642841
 11/10/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang baiCu ối cùng rùi ai cũng bị ...chặt tay.

hihii


 

 ngoiquannet
 member

 REF: 642884
 11/11/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
ngoiquannet giơ tay (xin ư kiến)
Đưa hết lên facebook.


 

 vivan11
 member

 REF: 642894
 11/11/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Cho em xin ..Vẫy Tay
Chào mọi người ạ !

Dân nghèo th́ ..Run Tay
v́ thiếu ăn

Trong khi đó vợ con cán bộ
cao cấp th́ vàng đeo...Đỏ Tay

Và trong topic này có thiệt nhiều...Bàn Tay !


 

 hoami09
 member

 REF: 642901
 11/11/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


chiện ngắn ngắn nữa nè ...:
Đồng chí Tàu và đồng chí VN ....nghéo tay

Ác tâm cho các Blogger ....biết tay

Cấm dân chúng viết bài ...chuyền tay

Cướp máy chụp h́nh... trong tay

Đảng CS cũng biết sợ ....lấm tay

Nên cho côn đồ ...xuống tay

Bà con ḿnh ...chung tay

Đấm cho chúng ...què tay


 

 sacthuvang
 member

 REF: 643090
 11/13/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào cả nhà,ḿnh đọc thích quá nên ṃi cả nhà"Vỗ tay"

 
  góp ư kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network