Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật k >> DISILLUSION

 Bấm vo đy để gp kiến

1

 dreaminaday
 member

 ID 70811
 01/11/2012DISILLUSION
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
I have made friend with him online. We liaised by sending email. I thought I understand him well. And I believed that I treat him well so he should do the same. We have never met each other before, but I always trust what he told me. I shared with him everything about my life. I have not fallen in love with anyone yet, after knowing him I guessed he was maybe my partner, he should be my Adam. I tried to persuade myself that he was a good man, even I sometimes doubt his words. I always told him that I appreciate truthful and sincerely. I hate lies. He told me that he does.
Then he told me that he is going to meet me one day. I was really happy and so excited to wait for him. I counted everyday. He told me he comes after doing his business in Dubai. Then, he told me that he could go to Malaysia to import his goods, I wished his business is good there. After few days he was in Malaysia, he sent me an email with his trouble there. He needed my finance help to solve his problem there. It was incredible, it was a large amount. I couldn't help him with this. And I told him that I'm just an internship now, I dont have enough that amount right now.
After that, I had no email from him. It made me doubt about him. But I still talked myself he was maybe busy there. After few days, I had nothing from him, so I wrote him an email. I made up my mind that I wont keep in touch with him anymore, I don't trust him anymore. He treated my love under money. And he maybe plays game on me. He was not right person whom I'm waiting for. But I don't know why my heart still feels painful. I regret how caring, how worried I reserved for him. I used to think that he and I can be together in the future, but it didn't happen. Why the people who don't cherish what they have at the moment. Anyway, thanks for his coming. He made me know how feeling when I miss someone. I maybe dream long long time, I need to wake up. It is my good lesson. I wont trust anyone whom I know online. Internet is always unreal world.Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 ototot
 member

 REF: 624013
 01/11/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Trang mạng ny l cuả người Việt, v chủ yếu l dng tiếng Việt để giao lưu, nn xin php được dịch thot sang tiếng Việt, dưới dạng song ngữ, để mọi người cng đọc được, v ai muốn học thm tiếng Anh, hoặc tm hiểu cch trnh by , c thể được dễ dng hơn!

VỠ MỘNG

I have made friend with him online. We liaised by sending email. I thought I understand him well. And I believed that I treat him well so he should do the same. We have never met each other before, but I always trust what he told me. I shared with him everything about my life. I have not fallen in love with anyone yet, after knowing him I guessed he was maybe my partner, he should be my Adam. I tried to persuade myself that he was a good man, even I sometimes doubt his words. I always told him that I appreciate truthful and sincerely. I hate lies. He told me that he does. Ti kết bạn với anh trn mạng. Chng ti trao đổi e-mail với nhau. Ti tưởng đ hiểu r anh lắm. V cứ tin rằng mnh xử đẹp với anh, th anh cũng phải lm như vậy với mnh. Trước đ, chng ti chưa hề gặp mặt nhau, nhưng ti vẫn tin tưởng lời ni cuả anh. Ti chia sẻ với anh mọi điều về cuộc đời ti. Ti chưa hề yu ai, v sau khi quen anh, ti cứ phỏng đon biết đu anh chẳng l người bạn đời, v phải l hong tử cuả lng ti. Ti rng tự thuyết phục mnh rằng anh l con người tốt, mặc dầu đi khi cũng hơi ngờ vực những lời anh ni. Lc no ti cũng bảo anh ti đnh gi cao lng trung thực v thnh khẩn. Ti ght dối tr. V anh bảo anh cũng vậy.

..........


Dĩ nhin l cn nư, nhưng phải chờ kiến cuả chủ nh v b con diễn đn.


Thn i, 

 da1uhate
 member

 REF: 624990
 01/20/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

D đọc bi ny xong thấy giống m bi học tiếng Anh qu. Viết rất sc tch. Nu m c nhu nhu bi như vầy để đọc bảo đảm cải thiện trnh độ tiếng Anh thấy r (j/k)

Xin chia buồn với chủ nh, cứ nghĩ đ l ci duyn ng trời sắp đặt. May m chỉ bị hụt hẫng v buồn, chưa tổn hại g đến ti sản. M người như anh chng bạn kể thực sự l thứ cặn b của x hội, khng nn buồn nhiều nha.


 
  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network