Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > m nhạc, điện ảnh >> Đm Cuối

 Bấm vo đy để gp kiến

 laoton
 member

 ID 73950
 11/07/2012Đm Cuối
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Alert webmaster - Bo webmaster bi viết vi phạm nội quy
 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

 laoton
 member

 REF: 643177
 11/14/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Hihihihi hong lẻ TTT muốn trả ra một ci gi để được nhận về điều c hả! m ...lột đồ tui đi rồi biết c l g hihihi

 

 chieutim19
 member

 REF: 643243
 11/14/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


hihihi...muốn lột đồ lột da Lo Tn l chuyện nhỏ mừ...hihihi, good 9 nha chảnh.


 

 chieutim19
 member

 REF: 643252
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Mặt trời ln tới đỉnh ni rồi cn ngủ nướng....đi kh thi buồn ngủ qu hihi


 

 laoton
 member

 REF: 643253
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Ngủ ngon ey - nhớ đừng mơ lột ny lột nọ của anh nha! Người g m lọa w - người ta hiền hong chịu cứ đi trở c mới ưa l seo

 

 tuatethy
 member

 REF: 643282
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
laoton


Hihihihi hong lẻ TTT muốn trả ra một ci gi để được nhận về điều c hả! m ...lột đồ tui đi rồi biết c l g hihihi
______________________


laoton ơi! Nhiều khi mnh cũng muốn lm điều c chớ, nhưng ci tm mnh khng lm được đ laoton ơi,

Như ci biển hnh l tui muốn lột da của lo m c lột được đu

Ni chơi vậy thi,
Chớ nhiều khi ti muốn lm hại người ti thương m ci tm ti khng nở đ laoton


 

 laoton
 member

 REF: 643287
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Tại sao em muốn giết người em yu
Người yu em c tội tnh chi đu
Lm trai năm th bảy thiếp
Nợ duyn đu ai no biết
Phận lm con chng phải nghe lời
....

hihihihi

m ...Lo cũng c căn tu hnh v hiền lương đạo đức biết sống cho người v hy sinh lắm - TTT muốn lột th L cho lột hihihihi


 

 aka47
 member

 REF: 643290
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nợ duyn đu ai no biết
Phận lm con chng phải nghe lời
...........


Ci ni khng được nghe anh.
Phải cứng với rắn phải thnh thật thi.
Đổ thừa tại Mẹ sắp đi.
Anh khng chnh chủ ...th thi anh liền.

hihii


 

 laoton
 member

 REF: 643295
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Thi anh để cho mấy b được chnh chủ l đủ rồi - cn anh v chủ cũng hong sao hihihhi


 

 chieutim19
 member

 REF: 643306
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mới mở mắt ra nghe L lảm nhảm T tỉnh liền hihi, hm nay nhn lại ci topc cn bi Sớm Mai L viết cho em lu rồi m chưa soạn nhạc ? Khi no rảnh việc nầy giao cho L nh hihi


 

 chieutim19
 member

 REF: 643307
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mới mở mắt ra nghe L lảm nhảm T tỉnh liền hihi, hm nay nhn lại ci topc cn bi Sớm Mai L viết cho em lu rồi m chưa soạn nhạc ? Khi no rảnh việc nầy giao cho L nh hihi


 

 laoton
 member

 REF: 643308
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

i chời từ dạo no học biết đi hỏi dzị ka hihihihi - rảnh anh nhất định sẻ phổ nhạc m


 

 chieutim19
 member

 REF: 643309
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Th cũng L dạy T đ m, hm trước L c ni đi lc cũng muốn được T đi hỏi L lm nầy lm nọ....hihi


 

 laoton
 member

 REF: 643311
 11/15/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

L muốn T lm chứ đu c bảo T đi L lm hihihihi


 

 chieutim19
 member

 REF: 643419
 11/16/2012

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai


Lc Lo qua đy những g Lo muốn Tm đ lm nốt cho Lo rồi, by giờ đến phin Lo lm lại cho Tm chứ....muốn g nữa th chờ Lo k giấy xong định ngy về VN b tiếp cho nghen đừng la om xm...hihihi


 

 Page  Previous Page  1 2 Xem tat ca - Xem Tung trang  

  gp kiến

 
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network