Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 sontunghn
 member

 REF: 723608
 02/23/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723607
 02/23/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 sontunghn
 member

 REF: 723606
 02/21/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 i! Cổng trường bao lần thương với nhớ, lũ học tr nhất quỷ nh ma

Xưa nay nước lặng chảy su, những người nhn đức th đu hợm mnh

Khi đại nạn đang tới, cứu người cũng l tự cứu mnh

Nhắn ai lưu lạc thế nhn, hướng Chn-Thiện-Nhẫn tu tm trở về

Khc cầm khng ly biệt, tr qun tử hẹn người

Thơ: Ma ru qua mắt tiều phu

Cầu siu thot sạch no nề, ci m rũ hết những g cn m


 

 sontunghn
 member

 REF: 723597
 02/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 sontunghn
 member

 REF: 723596
 02/19/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723587
 02/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723585
 02/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Tặng nhau ngy dại thng khờ, yu nhau bạc tc đến giờ chưa khn

Xin cầu cho hoạn nạn, sẽ đi qua thật nhanh

Ti yu

Gia Lai ma ong lấy mật

Ngộ: Muốn cứu nhn loại, chỉ sng đường Đức-Tm

Thơ: Cứu rỗi

C Chn Thiện Nhẫn soi đường, vượt qua kiếp nạn sang miền bnh an!


 

 sontunghn
 member

 REF: 723580
 02/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723579
 02/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Thảnh thơi tự tại thanh nhn, lợi danh tnh trả thế gian v thường

Lời xưa thm thy chăng l, hỏi ai khn kho được qua luật Trời?

Đi trong vườn bch th, ngẫm du bể trần gian

Hoa sen trắng thanh khiết, trn đường đời xa xăm

Tm sự Quảng Hn Cung: Khc ngh thường vin mn giữa ngn xanh!

Trong nghịch cảnh hy lun nở nụ cười

Cho ti tm lại, một ngy ấu thơ


 

 sontunghn
 member

 REF: 723578
 02/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723577
 02/12/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723575
 02/10/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Thủy chung trong vắt giếng lng, nghĩa tnh ướt đẫm lưng cu n tnh

Nguyện cầu cho nhn loại thot thin tai, Đức chiếu rọi sng trn đầu mi mi

Xin tự chữa nhiễm bệnh do virus, bằng cch ta tự thanh lọc tm hồn

Thơ: Giữa triệu người ti đ nhận ra em

Thơ: Đức hạnh

Thơ: Chn chnh

Xin cứ khc! V xin đừng gục ng!


 

 sontunghn
 member

 REF: 723573
 02/08/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723571
 02/08/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723563
 02/06/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l