Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 sontunghn
 member

 REF: 723765
 03/26/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 sontunghn
 member

 REF: 723751
 03/22/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Thơ chọn lọc

Thơ:Bẫy

Nụ cười sẽ tự đến với những người thiện lương

Thơ :Muốn

Thơ: Một nửa

Thơ :Thức tỉnh

Viết cho ngy sinh nhật


 

 sontunghn
 member

 REF: 723739
 03/20/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723711
 03/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723710
 03/18/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 sontunghn
 member

 REF: 723709
 03/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 ĐỒNG DAO COVID

Cona
Covid
Ở tt bn
Tu
My qua
trời u
my về
nước Việt

My đồ chết tiệt
Tao chẳng sợ my
Tao vẫn thức ngy
Tao vẫn ngủ đm
(Tc tao bạc thm
tại v sương gi )
Ght my như ch
Chn ci mặt my
Hễ cứ ln phy
Thấy my nhan nhản
Lướt xem bo Đảng
My chiếm tran đầu
Đọc bo chu u
Thấy my trang nhất
Tivi thường nhật
Ton ro tn my
Chuyện đm chuyện ngy
Tn my hốt nhất
Đau lng nước Nhật
Vỡ mật nước Hn
Nước điu tn
Iran nguy khốn
Từ Hoa Thịnh đốn
Tới Mạc Tư Khoa
Từ Ty Ban Nha
Qua Anh qua Php
Ba Lan qua Đức
My sang Thụy Sĩ
My về Nam Mỹ
Đến cả c chu ...

My đi đến đu
L toang đến đ
Nhưng tao ni nhỏ :
My đến Việt Nam
Gặp ng Đức Đam
Đ ni l lm
L my tới số !

ng ấy tuyn bố :
Ton dn chống my !
Hạn chế đi Ty
Dẹp ngay lễ hội
Cưới xin đừng vội
Chịu kh ở nh
Ring tao cc vng
Cũng khng sang
Dư tiền một t
Cũng chả sang Anh
Nhiều sả nhiều chanh
Khng sang Hn quốc

Tao tuyn bố trước :
Đừng c khịa tao
Tao chả cần dao
Chẳng cần sng đạn
Tao uống rượu mạnh
Cho my chys say
Tao năng rửa tay
Cho my chết sặc
Coi my như giặc
Tao chống đến cng !
Tng !Tng ! Tng Tng ...P/S : Yu Tổ Quốc! Yu đồng bo
Đang ở chỗ no
Th đứng yn chỗ đ ...

Nguồn :Sưu tầm
 

 sontunghn
 member

 REF: 723708
 03/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 sontunghn
 member

 REF: 723707
 03/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 

 sontunghn
 member

 REF: 723706
 03/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723705
 03/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723695
 03/17/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723693
 03/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723688
 03/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723687
 03/16/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723682
 03/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l