Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

 

Previous Page  1  2 3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 sontunghn
 member

 REF: 723681
 03/15/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Thơ:Ct bui

Thơ vịnh Nước: Đức khim nhường đến lạ lng, Tm v trời đất tận cng sng trong

Thơ: Hạnh phc khổ đau

Đời người như dng sng, chảy tận cng số mệnh

Thơ: Thnh nhn

Tiếng ht gi biệt của người Ty Nguyn

Thơ: Ngắm con


 

 sontunghn
 member

 REF: 723670
 03/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723669
 03/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723668
 03/14/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723665
 03/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
  

 sontunghn
 member

 REF: 723664
 03/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723663
 03/13/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723634
 03/08/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Thơ: Lục bt qu

Thơ: Trở về trường xưa

Thơ: Im lặng

Thơ: Bi học

Thơ: Người đ khuất

Thơ: Nhn quả

Ta thnh ngọn gi ham chơi, chợt như về lại thời chưa biết buồn


 

 sontunghn
 member

 REF: 723629
 03/05/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723628
 03/05/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723627
 03/04/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723625
 03/03/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Thơ: Đồng ra, đồng vo

Soi gương ta r ta hơn, soi người ta biết mnh trn hay vung

Ngẫm

Đợi

Mau mau trở về nh

Mong người hạnh phc trăm năm, cn ta rau dại xa xăm phận đời

Thơ:Nhật nguyệt


 

 sontunghn
 member

 REF: 723621
 03/01/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

 

 sontunghn
 member

 REF: 723616
 02/25/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


 

 sontunghn
 member

 REF: 723615
 02/25/2020

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
Sẽ lấy được g ở bn kia thế giới, sao cứ mải m với hiềm kỵ bon chen?

Truyện thơ: Ch ngao v sư tử

Tch xưa kể lại: Cng v bung

Thơ: Thanh xun ai giữ đến gi

Khi thế gian trượt dốc, c Gic Giả độ nhn

Bao nhiu tuổi sng bạc đầu, nhn gian ai thấy được mầu thời gian?

Đời người gi thoảng my bay. Ai hay thiếu đủ ở ngay tm mnh?


 

     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l