Sponsored links


Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những gp mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Next Page

Forum Những cu trả lời mới nhất

 ototot
 member

 REF: 718907
 03/27/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Video ny l để thay thế cho pht biểu cuả ti về việc giọng Bắc Kỳ được coi l chuẩn cho việc pht m tiếng Việt ở chỗ l những m sắc, huyền, hỏi, ng, nặng, đều rất chuẩn xc so với giọng Huế v giọng Nam kỳ! V thế, hầu hết cc ca sĩ d sinh ra v lớn ln ở miền Trung hay miền Nam, cũng đều pht m ca từ theo giọng Bắc Kỳ!

Nhưng điều đ khng c nghi l giọng Bắc Kỳ được coi như l chuẩn mực chnh thức cuả cả nước cho tiếng Việt ni chung, v bản thn giọng Bắc Kỳ vẫn c nhiều người pht m sai, chứ khng hon ton l đng! Ni chi người Bắc Kỳ ngy nay khng cn nhất thiết phải l người sinh đẻ v lớn ln từ miền Bắc, nhưng vẫn lấy tiếng l ni giọng Bắc Kỳ
 

 ototot
 member

 REF: 718834
 02/21/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Ci clip (chứ khng phải cờ lp như lối ni ngọng cuả người Việt!) quay cảnh 3 con ch si khng dm đuổi bắt con ch nh, lm ti nhớ lại tục ngữ Việt Ch cậy gần nh, g cậy gần chuồng!

Th ra 3 con si thấy con mồi về đến nh n, đng hơn l nh cuả chủ n, th sợ người, vc sng bắn toi mạng!
Tiếng Việt nh mnh quả l phong ph thiệt!

Cũng phong ph như đề ti cuả tiết mục l 5 kiểu buộc dy giy cuả HTN, th từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia, min man đến chuyện cọp ci, lại nhảy sang chuyện khc nư!

Trở lại chuyện buộc dy giy, thực ra l những kiểu xỏ dy giy, hay cn gọi l luồn dy giy, m cc nh sản xuất giy, khi by bn giy th đ xỏ hay luồn sẵn, để người mua đt chn vo th thắt dy giy cho giy khỏi tuột khỏi chn, nhất l giy thể thao, như giy chạy, giy nhảy, giy đ bng, giy quần vợt, v.v

Tiếng Anh/Mỹ th ngho nn hơn tiếng Việt, nn họ ni to tie a shoe, nghi l cột chặt, buộc chặt ci giy vo chn, m chủ nh HTN lại dịch l buộc ci dy giy!

Dưới đy mới l động tc buộc dy giy, sau khi dy đ được luồn hay đưọc xỏ vo giy rồi!Thn i,

Ghi ch: Cọp ci nhất định l khoi kiểu buộc trong clip, v vừa nhanh, vừa dễ, vừa đơn giản !!!


 

 ototot
 member

 REF: 718779
 02/06/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


NINETEENTH LESSON BI THỨ 19

1. Answer these questions about lesson eighteen:
2. What does David do on the train?
3. Does he sit down?
4. What are commuters?
5. How long does the journey take?
6. Does he walk quickly? Why?
7. On what floor is his office?
8. Does he arrive on time?
9 What does his wife do with the dishes?
10. What time does she leave the house?
11. Is her office near or far?
12. Her office is near the house; it is close.
13. The shop closes at six oclock.
14. Please sit down No, I prefer to stand.
Hy trả lời bằng tiếng Anh,
những cu hỏi từ số 2 đến số 11 ở cột bn tri.
Xin hy thật th một cht:
hy trả lời m đừng ăn gian
l giở lại bi số 18 để chp lại!
Hy dng tr nhớ để trả lời
những cu hỏi. Hy viết những
cu trả lời theo sự hiểu biết
cuả mnh, v những cu ny khng
nhất thiết phải giống hệt như
những cu trong bi 18!


Hy nghe audio, v tập trả lời trước l bằng miệng, v sau l bằng viết!

Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718778
 02/06/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

EIGHTEENTH LESSON BI THỨ 18

Husband and wife
1.On the train, David reads his paper.
2.He stands because the train is full.
3.People that travel to work every day are called commuters.
4.The journey takes twenty minutes and he has ten minutes to walk to the office.
5.He hasnt much time, so he walks quickly.
6.He crosses the City and arrives at his office.
7.He takes the lift to the fourth floor.
8.He goes to his desk and sits down. He is on time.
9.His wife Joan washes the dishes and leaves the house at ten to nine.
10.Her office is quite near, so she always walks.
11.It takes her eight minutes to arrive at her office.
12.She is a secretary in an accountants firm.
13.At nine oclock, both the Wilsons are working.
Chồng v vợ
Trn tu, David đọc bo.
Anh (phải) đứng, v toa tu đ đầy.
Ai m phải xe tu đi lm mọi ngy, gọi l commuters".
Cuộc hnh trnh mất 20 pht, v anh c 10 pht để đi bộ tới sở.
Anh ta khng c nhiều thời gian, nn phải rảo bước.
Anh băng qua nh City v đến sở.
Anh lấy thang my ln tầng 4.
Anh đến bn giấy v ngồi xuống. Anh đng giờ.
Vợ Joan cuả anh rưả chn đi v rời nh lc 9 giờ thiếu 10.
Sở lm cuả c ta gần (nh) lắm, nn bao giờ cũng đi bộ.
C ta mất 8 pht th đến được sở lm.
C lm thơ k cho một cng ty kế ton.
Đến 9 giờ th hai vợ chồng Wilsons đang lm việc


Audio Bi thứ 18


@ taolao:
"Have you got any cigarettes?" sao tc giả k dng Do you have any cigarettes?
Viết hay ni theo cch no cũng đng cả, nhưng c thm chữ got th dễ dằn giọng hơn, lm cho nghi cuả cu ni trở nn mạnh mẽ hơn!

Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718775
 02/05/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

SEVENTEENTH LESSON BI THỨ 17


Let's meet David.
1. What time is your train? At eight thirty.
2. Well, hurry up! Its eight fifteen already.
3. Alright! Keep calm.
4. But David, youre late.
5. Dont shout. I can hear you.
6. Where are my shoes? Here, with your brief-case.
7. Okay. Im ready At last!
8. What time is it now? Its twenty past eight.
9. Right. Im off. Bye-bye love. Good-bye!
10. Its now twenty-five past eight. David is at the station.
11. He has his paper under his arm.
12. His brief-case is on the platform and he is waiting for the eight-thirty train.
13. Its never on time, he says impatiently.
14. What time is it? Hurry up Im off.

Ta hy gặp Davd
Tu anh chạy mấy giờ? Lc 8 rưỡi.
Vậy, nhanh ln! Đ 8 giờ 15 rồi.
Được rồi! Hy bnh tĩnh.
Nhưng David , anh trễ rồi.
Đừng la. Ti nghe em rồi n.
Đi giy cuả anh đu ? Đy, cả cặp xch nư ny.
k. Anh đ sẵn sng Sau cng m!
By giờ l mấy giờ ? Tm giờ 20!
Rồi. Anh đi đy. Tạm biệt cưng. -- Tạm biệt!
By giờ l 8 giờ 25. David đang ở nh ga.
Anh kẹp tờ bo (dưới) trong tay.
Ci cặp xch anh để trn sn ga, v anh đang đợi chuyến tu 8 giờ 30.
"Tu chẳng bao giờ đng giờ cả", anh bồn chồn ni.
Mấy giờ rồi? Nhanh ln! - Em đi đy.


Audio Bi Thứ 17 

 ototot
 member

 REF: 718773
 02/05/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

SIXTEENTH LESSON BI THỨ 16

1. Where do you live? I live in a suburb called Harrow.
2. How do you go to work? (1) I take the tube every morming.(2)
3. Why do you take the train? (3) Youve got a car.
4. There is too much traffic and there are too many people.(4)
5. And petrol is too expensive.(5)
6. When do you use your car? At weekends. (6)
7. We go to the country. We go to Windsor quite often. (7)
8. I dont know Windsor.
9. Im going there on Saturday. Do you want to come? (8)
10. Yes, please. (9)
11. Too much traffic, too many cars. (10)
12. Too much noise, too many people.
Nh anh ở đu? Nh ti ở một khu ngoại gọi l Harrow.
Anh đi lm bằng g? - Sng no ti cũng đi tu điện ngầm.
Tại sao lại đi tu? Anh c t m.
Xe cộ tấp nập qu, v người th qu đng.
V xăng lại qu đắt.
Vậy khi no mới đi t? Vo cuối tuần.
Tụi ti đi về nng thn. Chng ti rất thường đi Windsor.
Ti khng biết Windsor.
Thứ bảy ti sắp đi nơi đ. Anh c muốn (cng) đến khng?
Lm ơn cho ti đi với.
Nhiều xe pho qu, nhiều t qu.
Ồn o qu, đng người qu.


Audio Bi thứ 16


Ghi ch: (1) How? = Thế no; bằng cch no, như thế no?
(2) Every = Tất cả (singular=số t). Every year = Năm no cũng.
(3) Train ở đy khng phải l xe lưả, m ngữ cảnh l tu điện ngầm.
(4) Much traffic = nhiều xe pho; Many people =nhiều người. Dng much khi khng c đo, đếm.
(5)Petrol = xăng (British); gasoline = gas = xăng (American)
(6) Để cch dng giới từ At. At weekends = On weekends. Nhưng On Monday chứ khng thể At Monday được!
(7) Quite = Very. Often = hay, thường xuyn. How often ? = Bao lu (lại)?. V dụ: How often do you have a haircut = Bao lu anh hớt tc một lần? Once a month = Thng một lần. Once every two months = Hai thng 1 lần
(9) To go = Đi (từ gần ra xa). To come = Đến (từ xa lại gần). There = ở đ (xa xa).
(10) Để cch ni nhiều cuả tiếng Việt. Nhiều tiếng ồn = much noise. Nhiều bi ca = many songs

Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718766
 02/04/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

FIFTEENTH LESSON - BI THỨ 15

1.Hello, Im David Wilson. I live in a suburb of London.
2. Its called Harrow. Theres a famous school here.
3. I work in London. Im a journalist on the Daily Wail
4. I travel to work by tube.
5. I go from the station to the office on foot.
6. What is his name? Hes David Wilson.
7. Where does he live? He lives in Harrow.
8. Does he travel to work by car?
9. No, he takes the tube, he doesnt take his car.
10. Hello, Im David Wilson. Im a journalist.
11. My wifes a secretary.
12. We both work in London.
Xin cho, ti l David Wilson. Ti cư ngụ ở ngoại London.
Chỗ ấy gọi l Harrow. C một trường nổi tiếng ở đy.
Ti lm việc ở London. Ti l nh bo cuả tờ Daily Wail
Ti đi lm bằng xe điện ngầm.
Ti đi bộ từ trạm xe điện đến sở.
Tn hắn l g? - Hắn l David Wilson.
Hắn ngụ tại đu ? - Hắn ngụ tại Harrow
Hắn c đi lm bằng t khng ?
Khng, hắn đi xe điện ngầm, hắn khng đi t.
Xin cho, ti l David Wilson. Ti l nh bo.
Vợ ti lm thư k.
Cả hai chng ti đều lm việc ở London.


Audio bi số 15 

 ototot
 member

 REF: 718758
 02/01/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Bấm vo đy mới đng chỗ n!


 

 ototot
 member

 REF: 718744
 01/30/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Bản tnh cuả con người, d l người ta, ty, hay tu, l khi gặp chuyện khng ưng , th đổ thư cho người khc.

Trong thể thao, ta thua l v trọng ti tồi, v thời tiết xấu, v đối phương chơi khng cng bằng, v sn chơi khng thch hợp, v giờ giấc chơi khng thuận tiện, v luật chơi khng minh bạch, v khn giả thiếu v tư, v.v, chứ rất t khi chịu nhn nhận đối phương chơi thng minh hơn ta, thể lực hơn ta, ti nghệ hơn ta

V thế, trong thi đấu, người ta đặt nặng tinh thần thể thao (sportsmanship) l sau khi thi đấu, người thắng khng kiu ngạo, v kẻ thua cũng khng mặc cảm dẫn đến ... cay c!.

V dụ trong quyền Anh , khi thi đấu th tm cch đnh gục đối phương cho đo vn, cho hộc mu mồm ra, mỏ ph ra, nhưng sau khi trọng ti tuyn bố thắng thua th kẻ thắng u yếm m lấy người thua!

Cn gần đy, sau khi U23 cuả mnh cảm thấy yếu thế, th lấy cớ sn cỏ phủ tuyết trắng xo m đồng phục cuả đối phương chủ yếu cũng l trắng, th cầu thủ ta lo mắt, khng nhn thấy đối phương di chuyển, khng thấy họ đang c bng trước khun thnh, nn thua!

Họ qun mất rằng, đổ thư cho mu trắng cuả o lm lo mắt cầu thủ Việt, th cũng như l cng nhận mắt họ tinh hơn mắt ta, v họ vẫn nhn thấy nhau để chuyền bng! V ngược lại, mắt ta g mờ hơn mắt họ! V mắt ta km hơn mắt họ, th thua l phải! Chắc l sau khi thay đồng phục mu xanh, mắt họ đ tinh, lại tinh hơn, nn chung cuộc họ vẫn thắng!

Ti chỉ c một thắc mắc, l chưa thấy ai đổ thư cho đng, l ban tổ chức lẽ ra phải dời trận đấu đến một ngy kh ro hơn, hoặc tốt hơn cả l chọn sn chơi ở một nơi c kh hậu tương đối n ho cho cả hai đội. Tu l chủ nh, khng lm điều đ, v họ sợ tốn tiền, hay v km hiểu biết, thiếu kinh nghiệm tổ chức, hay cố tạo cơ hội để dm Việt Nam, cho đỡ mất mặt v thnh tch tồi tệ cuả U23 ba tầu!

Chẳng thấy ai ch trch nước đăng cai cả, th thấy buồn buồn!


Ghi ch: Tưởng cũng nn biết khi AFC (Asian Football Confederation = Lin Đon Bng Đ Chu ) quyết định chọn thời gian thi đấu cho Asian Cup năm 2011, họ quyết định thời gian l thng Ging, thay v thng 7 hay thng 8, l v mu H ở vng Vịnh th nng như thiu đốt, bất lợi cho đội chủ nh! Cũng do dư luận thế giới ch trch, nn đến World Cup 2022 sắp tới do FIFA (Federation Internationale Football Association) tổ chức, họ phải chịu nhượng bộ cho thi đấu vo những thng h, v d nng hay lạnh th họ cũng chẳng hy vọng cơm cho g ở giải FIFA thế giới ny!

Thn i


 

 ototot
 member

 REF: 718741
 01/29/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 


Ti c cảm tưởng hnh như chưa bao giờ internet v truyền thng bn tn xi xầm nhiều về những cuộc tranh ti bng đ gần đy đặc biệt l những đội bng U23 cuả nước ny, nước nọ ở Chu , trong đ c đội cuả Việt Nam.

Theo ti, sự kiện thể thao ny chẳng c g để ta lm rm beng đến như thế, bởi 2 l do sau đy:

 1. U23 chỉ l những đội bng c cầu thủ dưới 23 tuổi (chữ U trong U23 l để viết tắt từ Under = Dưới).

  Trong tổ chức FIFA, cn biết bao nhiu l những U khc, như U18, U19, U20, U21.!

  Biết đu đấy, một ngy đẹp trời kia, c anh no đ thuộc loại Khng khng đin đin trong lng bng đ, khng chừng ở Việt Nam cũng c thể, sẽ lập ra một đội bng U90 (under tuổi 90) để tha hồ cho nhiều lư tuổi từ trẻ nt đến ng gi 90 đ với thế giới, dưới sự bảo trợ cuả FIFA!

  Ni vậy thi, ta chỉ nn lập ra những đội bng trn 40, trn 50, , xem chừng c l hơn! V cc đội thi đấu sẽ mang danh 075 (O l over = qu) trong đ cc cầu thủ phải tuổi từ 75 trở ln! Tuổi cng cao, khn giả cng được xem những cụ vư b, vư đ, vư thở, chắc sẽ vui hơn xem bọn U23 hay U24 đ hng hục!

 2. L do kế tiếp, ta chẳng nn rm beng, l v đy chỉ l thi đấu cho một chu lục, từ xưa đến nay chả c tiếng tăm g về mn thể thao ny, như l chu chng mnh, v ni đến bng đ l phải kể đến chu u (như Php, Đức, Anh, Ty Ban Nha) hay Trung Mỹ, Nam Mỹ (như Honduras, Costa Rica, Argentina, Peru, Brazil)!

  Chắc c bạn bảo ti ni cn, v hiện nay nhiều đội bng hng đầu cuả chu u cũng đ mua được nhiều cầu thủ tiếng tăm từ chu , như từ Nhật, Đại Hn, Ba Tu, v cả Việt Nam nh mnh nư!

  Nhưng nếu quả thực chu cũng đ giỏi v c nhiều "siu sao" th sao chưa bao giờ c nước chu no thắng World Cup? Khng tin, th cứ chờ World Cup 2018 ở Nga v World Cup 2022 ở Qatar!


Mới mọi người tham gia kiến cho vui vẻ cả lng!


Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718737
 01/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 Ti khoan khoan trả lời HTN l U23 Việt Nam v Uzebekistan ai thắng ai thua, v cứ l luận thi: Việt Nam m thắng th chết chc sẽ khng biết bao nhiu người m kể, do sự cuồng nhiệt cuả hng triệu thanh thiếu nin Việt Nam! Vậy ta thấy Việt Nam thua l một đại hồng phc cho dn tộc mnh đ, b con !

Gn đy, ngn ngữ Việt đ c thm một từ nhập cảng vo : đ l chữ FAN cuả tiếng Anh; fan l viết tắt cuả chữ fanatic; tra từ điển sẽ thấy fanatic = kẻ cuồng tn, theo định nghi l người no đ say m, thch th, một cch qu mức, đến độ khng thể kiềm chế được hnh động cuả mnh. Tiếng Việt mnh rất chnh xc khi c những từ cuồng tn, cuồng nhiệt, ngng cuồng, trong đ cuồng = đin dại!

Ti gp vi dng ny khng phải l ngoi đề ti học tiếng Anh cuả HTN đu nha! Thiết nghĩ ta yu thch một bộ mn nghệ thuật hay thể thao, hay yu thch một nghệ sĩ no đ, vận động vin no đ l chuyện bnh thường, nhưng khi tự nhận mnh l fan cuả ci g đ, hay cuả ai đ, th xin đừng trở thnh fanatic đến mức khng cn kiểm sot được cảm xc cuả mnh, l tr cuả mnh, th "fan" c thể trở thnh lố lăng, kh coi, thậm ch nguy hiểm cho ... trật tự cổng cộng!

Ở bn Anh, c hiện tượng một số fan cuả đội bng ny, đội bng nọ, đi ủng hộ bn ny hay bn, rồi bạo động gy chết chc lớn. Những fanatic hay fan ny được liệt chung vo thnh phần du đng (hooligans)!!!

Trn đy l kiến ring cuả ti với thiện , ai cũng c quyền đồng hay khng đồng , nhưng xin đừng chụp mũ nha!


Ch thch: Mấy ci clip cổ động vin Việt Nam phất cờ reo mừng, c thể l thực hiện trong trận U23 Việt thắng U23 Qatar khi đ penalty lun lưu, hoặc khi Việt Nam gỡ ho 1-1 trong hiệp 1 với Uzebekistan, để sau cng đến pht 118 cuả 2 hiệp phụ mới bị Uzebekistan gc 2-1 v kết thc trận đấu!

Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718735
 01/28/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Trong mấy ngy vư qua, những trang mạng Việt Nam rất si nổi về tin đội bng U23 Việt Nam để lỡ cơ hội ginh chức v địch chu ! V diễn đn nh mnh cũng c bi trch mc một số cổ động vin c "hnh xử phi thể thao" (unsportsmanlike conduct)!

Bản thn ti cũng muốn nhảy vo gp , nhưng xt rằng chẳng đng quan tm lắm đến những hnh động gọi l ấu trĩ đ, v chỉ c kiến về việc diễn tả cảm nghĩ bằng tiếng Anh, cho ph hợp với tiết mục học tiếng Anh ny.

Mời b con xem hnh chụp trang mạng ny,


hy đọc sẽ thấy anh chng Huy Nguyen ny diễn tả bằng tiếng Anh tuy khng hay lắm, nhưng cũng tạm hiểu được.

Cn diễn tả cuả một người Uzbekistan th kh hơn đi cht, mặc dầu cũng hơi lủng củng, phải khng?

Sau cng l bnh luận cuả một bạn c vẻ l nữ với ci tn Trần Phương Uyn, cũng lủng củng khng km, mặc dầu cũng tạm hiểu được, phải khng?

Ti chụp lại trang mạng để b con đang học tiếng Anh hy gp , khng phải về trận thi đấu thể thao, m về cch diễn tả bằng tiếng Anh nh!


Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718731
 01/27/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Xin ni thm một t về lớp người Việt di dn sang Mỹ, thuộc thế hệ thứ nhất, tức l lớp người nay tuổi trong khoảng từ 70 trở ln, đa số l cư ngụ tại bang California, ngy xưa gọi l tiểu bang California.

Do t hiểu về tổ chức hnh chnh ở Mỹ, đa số người Việt ta ở Mỹ, v cho đến tận by giờ, vẫn gọi Orange County l Quận Cam!

Trong tổ chức hnh chnh ở Việt Nam, quận l đơn vị nhỏ hơn trong một thnh phố. V dụ Thnh Phố Si Gn l gồm cc Quận, như Quận 1, Quận 2, Quận 3, v.v (Cn ở ngoại thnh th "quận" đổi thnh "huyện"). Sau năm 1975, miền Bắc cũng bắt chước cch phn chia ny cuả miền Nam, nn cũng bắt đầu c Quận, như Quận Hon Kiếm, Quận Đống Đa

Vậy th danh từ County ở Mỹ khng thể dịch l Quận được, v County l tập hợp cuả rất nhiều thnh phố (cities)! Theo ti, "County" nn dịch l "Hạt" chăng?

Tưởng cũng nn biết ton nước Mỹ c 3077 counties; v mỗi bang hay tiểu bang (state) trung bnh c 62 counties.

Vậy l một county th lớn lắm, người Việt m gọi Orange County l Quận Cam th ti e rằng họ c vấn đề tm thần đấy! M dn Cali m cũng ni "Quận Cam" th cn ... bị tm thần nặng hơn!!!

Trở lại California: Bang ny thuộc loại lớn nhất nước Mỹ, c cả thẩy 58 counties, v 58 counties ny bao trm lnh thổ cuả 482 cities!

Những cities của Orange County l: Cities of Aliso Viejo, Anaheim, Brea, Buena Park, Costa Mesa, Cypress, Dana Point, Fountain Valley, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Irvine, La Habra, La Palma, Laguna Beach, Laguna Hills, Niguel, Laguna, Laguna Woods, Lake Forest, Los Alamitos, Mission Viejo, Newport Beach, Orange, Placentia, Rancho Santa Margarita, San Clemente, San Juan Capistrano, Santa Ana, Seal Beach, Stanton, Tustin, Villa Park, Westminster, Yorba Linda; cả thảy 34 cities!


Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718730
 01/27/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 

Ti khng đồng gp kiến thm về The Real Housewives of Beverly Hills v hnh như những ai khng sống ở Mỹ, hoặc sống cả mấy chục năm ở Mỹ, nhưng khng hoặc khng muốn hội nhập vo văn ho Mỹ, như thế hệ Việt di dn sang Mỹ từ 1975 về trước, cụ thể l lớp người Việt tuổi trong khoảng 70, 80, 90, khi xem loạt show ny cũng chẳng hiểu v thưởng thức ci g!!!

L do ti khng đồng l v The Real Housewives of Beverly Hills khng phải l một bộ phim đơn độc (a movie film) , m thực ra chỉ l một hồi (episode) trong một loạt (series) hng mấy chục TV show mang một tn chung l The Real Housewives = Những b nội trợ thật.

Nếu ai t m, ln Google sẽ tm ra hng chục, hng trăm Real Housewives như trong nước Mỹ th c The Real Housewives of Orange County of New Jersey , of Atlanta; cn quốc tế th c The Real Housewives of Athens, of Vancouver, of Sydney, of Bangkok, kể ra lm sao cho hết!

Dễ hiểu hơn l loạt game show nổi tiếng khắp thế giới như Got Talent th c đến hng trăm show cng mang tn bản quyền như Americas Got Talent, Britains Got Talent, Thailands Got Talent, v dĩ nhin Vietnams Got Talent., tất cả đều phải mua bản quyền cuả tc giả l anh Simon Cowell cuả nước Anh, đ sng chế ra thể loại game show ny, rồi m phỏng thnh Việt nam!!!

C điều đng ni l khn giả xem th cứ tưởng đy l những sng tc do Việt nam lm ra, coi như "Made in Vietnam"!!!

Trong những năm đầu sang định cư ở Mỹ, bản thn ti cũng thường xuyn xem v thưởng thức những hồi Jeopardy, thi đố c thưởng, cuả anh chng Mỹ gốc Canada tn l Alex Trebek hay những hồi Wheel of Fortune do cặp đi Pat Sajak v Vanna White điều khiển

Tm lại, ti thấy hnh như hầu hết cc chương trnh truyền hnh (game show) ăn khch cuả Việt Nam ngy nay, cũng l mua bản quyền cuả những chưong trnh quốc tế đ c sẵn, như thi đố c thưởng, tuyển lưạ ti năng, m bản thn ti, gi rồi th cũng đ chn ngấy những TV show loại đ rồi, nn khng thch nhắc đến chng nư!

Trở lại ci gọi l phim The Real Housewives of Beverly Hills, xin ni thm : đy khng thể l phim xem để học tiếng Anh, nn xem lm chi, bn lm chi cho tốn th giờ!


Thn i,


 

 ototot
 member

 REF: 718727
 01/26/2018

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster   edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai >> xem chủ đề
 
 
     
   

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l