Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: newton12
ID:
409039

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 6/26/2020 8:49:00 AM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1972 
City TP Hanoi  Ha Noi 
Country Nước Vietnam 
Height Cao 6 Feet 0 Inches (183 cm) 
Weight Nặng 155 lbs (71 kg) 
Religion Tôn Giáo Others
Education Học-Vấn PhD/Post doctorate 
Occupation NN Doctor 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I'm a nice man, gentle, friendly, have a good heart, humble, good looking and fun to be with. 
Looking T́m I'm looking for a woman that I can love,trust and cherish so much to spend the rest of my life with, a caring and loving woman, friendly, have a good heart and independent.  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network