Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: jinglebell1987
ID:
406896

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits

 Xem Hinh Thanh Vien

   
Date ngày Ghi Danh 10/8/2018 3:40:07 AM 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1987 
City TP Hcm Saigon 
Country Nước Vietnam 
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm) 
Weight Nặng 95 lbs (43 kb) 
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn MA/MS/MBA 
Occupation NN Teacher 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I’m honest, hard working, straightforward but friendly. I like reading stuff online and watch interesting things on Youtube related to skincare, tourism... I’m not here to chat for fun, im here to find someone who can build up a good relationship with me. 
Looking T́m From 30 to 45 years old. Serious, honest and friendly. *No scammer or cheater pleaseeee. ( if u r, u just waste of your time on me lol) 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network