Advertisements


Sponsored links


Ket Hon Nhat Viet

Profile/Trang cá nhân
Username: musaganiu1981
ID:
404827

Date ngày Ghi Danh 8/29/2017 5:40:27 AM
Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Widowed
Year Năm Sinh 1969
City TP James town 
Country Nước US
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm)
Weight Nặng 135 lbs (62 kg)
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college)
Occupation NN Ship
Drinking Uống Rượu Not Drink
Smoking Hút thuốc Non-Smoker
About me Giới thiệu I am very simple ,easy ,nice,generous. Lovely,faithful, and understanding man.
Looking T́m Honest and caring woman
Goi email >>>>

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >> Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
Sponsored links