Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: qintingcai12
ID:
391320

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 9/4/2014 7:39:28 PM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1982 
City TP Nanning  
Country Nước CN 
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm) 
Weight Nặng 140 lbs (64 kg) 
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn BA/BS (4 years college) 
Occupation NN Manager 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Non-Smoker 
About me Giới thiệu I come from China, My name is Qin Tingcai.My hometown is in China's Yunnan Province, Kaiyuan, I now work at Guangxi,Tiandong, I engaged in quality management work  
Looking T́m I hope you are honest, kind, loving, filial piety, easygoing.You should come to China with me.  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network