Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: sondang83
ID:
234744

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 12/11/2008 3:44:59 PM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1983 
City TP houston  
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 10 Inches (178 cm) 
Weight Nặng 195 lbs (89 kg) 
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn Current college student 
Occupation NN jeweler 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu hi ! First at all , the little girl in the picture with me is not my daughter . make sure no one misunderstand . Now,i just have two little thing to say. i am afunny guy and it is gonna be my pleasure to be your friend. 
Looking T́m to me, the type of body is not the most important but i will be scared of a real fat ass body. i love to have a cute and nice girlfriend. the most important is the understanding each other.  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network