Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: sunny7747
ID:
207048

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 3/5/2008 7:53:40 AM 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1973 
City TP singapore  
Country Nước SG 
Height Cao 5 Feet 6 Inches (168 cm) 
Weight Nặng 135 lbs (62 kg) 
Religion Tôn Giáo Buddhist
Education Học-Vấn Others 
Occupation NN crane operator 
Drinking Uống Rượu Not Drink 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu i'm a simple man , vegetarian every sunday went to chanting . I'm now 35 years old stil single hope to find my love wife together spent the rest of the life .  
Looking T́m A simple girl with kind heart , pretty and young .  
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network