Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: oz2vn2006
ID:
138152

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 8/7/2005 
Gender- Giới Tính Male (Female = nu, Male=nam)
Marital status Divorced 
Year Năm Sinh 1963 
City TP Adelaide  
Country Nước AU 
Height Cao 5 Feet 8 Inches (173 cm) 
Weight Nặng More Than 220 lbs (Hon 100 kg) 
Religion Tôn Giáo No Religion
Education Học-Vấn High School graduate 
Occupation NN Student (TEFL) 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu Good sense of humor, friendly, loyal 
Looking T́m Seek to make new friends, any age, male or female, straight, gay or lesbian. Moving to vietnam mid 2006 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network