Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 

 

Profile/Trang cá nhân
Username: AznBadGal18
ID:
111683

 

 

Sponsored links

Photo
Photo nử -Ladies
Photo nam -Men
Top Hits


Enlarge/Phong to

   
Date ngày Ghi Danh 8/7/2005 
Gender- Giới Tính Female (Female = nu, Male=nam)
Marital status Single 
Year Năm Sinh 1985 
City TP XxPhillyxX  
Country Nước US 
Height Cao 5 Feet 2 Inches (157 cm) 
Weight Nặng 90 lbs (41 kg) 
Religion Tôn Giáo Catholic
Education Học-Vấn Some college 
Occupation NN HuMmMm....L4`m Bi3^'ng 1 Gu3ss 
Drinking Uống Rượu Light Drinker 
Smoking Hút thuốc Light smoker 
About me Giới thiệu Me?...TT...Hummmmmm... (Kho*` Kha.o, Kho' Ta'nh, Nhie^`u Chuye^.n, Ca? Cho*'n, Vo^ Duye^n,Tu*. Cao)..nhu*~ng thu*' do' thi` cha('c khg co' ro^`i..hiihhi..TT chi? la` 1 nguoi biet cuoi chu*' khg biet khoc'..biet vui chu*' khg bie^'t gia^.n... 
Looking T́m Ai Ai Cu~Ng DuO*.c, MiE^~n SaO VuI vUi DzE? dZe? tHi` TT dE^`u MuOn DuOc LaM qUen...NhU*nG Du*`Ng Co' cA? ChO*'n QuA' lA`m TT mE^.t... 
 
 

Bạn phải là thành viên mới gởi thư được. Dịch vụ hoàn toàn miễn phí

Alert webmaster >>

Báo Cáo Lạm Dụng của Thành Viên
   

>> Diễn Đàn NCD
>> Nhịp Cầu T́nh Thương

 

  Banner Advertise


 

Ket Hon Nhat Viet    Tim Ban Bon Phuong   

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2023 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network