Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Một ma đng - Bi 2
by  Lưu Trọng Lư


Tặng D.C.

Em l gi trong song cửa
Anh l my bốn phương trời
Anh theo cnh gi chơi vơi\.
Em vẫn nằm trong nhung lụa\.

Em chỉ l người em gi thi
Người em sầu mộng cuả mun đời
Tnh em như tuyết dăng đầu ni
Vằng vặc mun thu nt tuyệt vời\.


Ai bảo em l giai nhn
Cho đời anh đau khổ ?
Ai bảo em ngồi bn cửa sổ
Cho vương vu nợ thi nhn ?


Ai bảo em l giai nhn
Cho lệ trn đm xun ?
Cho t nh trn trước ng,
Cho mộng trn gối chăn ?

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network