Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Ma Xun v chiếc guốc
by  Bi Ch Vinh


Guốc khng phải của anh
Guốc l của con gi
Ma xun em mang tới
Lm xn xao thềm nh

Anh sợ chiếc guốc gi
Nn chở ra vườn trẻ
Tụi mnh như đứa b
Khi bước vo sn chơi

Guốc l của một người
Sn chơi dnh đi lứa
Nếu khng c ma xun
Thềm anh, ai g cửa ?

Ai xn xao đầu ng
Ai nhịp gt rộn rng?
Xin cảm ơn đi guốc
Yếu lng người khng mang !

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network