Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Người Đền Ta Ngực Mẹ
by  Du Tử L


Em đ l sớm mai
ta thiết g chim, ht
đời ho dần tri vui
người vẫn cho quả ngọt

Em đ l nắng, mưa
ta thiết g vũ trụ
tuổi thơ rẫy, ruồng ta
người b cho xứ sở

Em đ l m giai
ta thiết g tiếng ht
sng x, dồn xuống vai
thy dương người rắc hạt

Em đ l mi hương
ta thiết g tr nhớ
qu khứ: những dng sng
người lọc, phn quặng mỏ

Em đ l khng gian
ta thiết g dưỡng kh
chn rỗ giầm tri oan
người đền ta ngực mẹ

Em đ l tri tim
ta đu cần thở nữa.

9-94

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network