Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Nói Tào Lao
by  Xuân Diệu


Nếu anh chết thử vài năm.
Để xem em đứt ruột tằm ra saỏ
Để xem nỗi qúy niềm yêu
Một lần cuối rốt bao nhiêu mặn nồng?
Sống cho tốt đẹp với ḷng,
Chết thôi nước mắt ṛng ṛng làm chi!
Anh buồn anh bỏ anh đi,
Em c̣n sống đó vui chi một ḿnh!
Muôn năm ước hẹn nghĩa t́nh,
Một giờ sao bỗng lạ ḿnh lạ ta!
Sống mà cách biệt, chia xạ
Thôi anh chết thử xem ra thế nàỏ
Tiếc em, anh nói tào lao
Em ơi, chớ thấy máu đào ở trong!

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network