Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Chậm chậm đừng qun...
by  Xun Diệu


Chậm chậm đừng qun em, em ơi
Chớ qun yu mến hứa mun đời,
Đừng qun hoa duối, hoa sim dại,
Hoa dạ lan hương m lứa đi.
Chậm chậm đừng qun, em ơi em
Chớ qun tm sự những ngy đm,
Đừng qun những tiếng bn tai rỉ,
Những lc thương nhau mắt lặng nhn.

Chậm chậm m em! Qun được sao
Ngọt bi chia sẻ, đi no trao,
o ta đm bọc nhau khi rt,
Khi một mnh vui chẳng nỡ no.

Chậm chậm em m! sao nỡ qun
Khi em đau ốm c anh bn:
Anh nằm bệnh viện, em thăm đến
Nắng rỏ mồ hi trn m em.

Chậm chậm đừng qun cỏ với sương,
Trăng sao ta ngắm những đm trường.
Em ơi chậm chậm đừng qun ni,
Suối Bạc, Cầu My đ ngt thương.

Những bến tu xe, những cửa ga
Hy cn nu chặt bng đi ta.
Những ma hoa quả bao vương vấn,
Chậm chậm đừng qun cốm đậm đ.

Đừng qun, em hỡi, những trung thu,
Những Tết tươi ln vạn sắc mu:
Em nhỉ, mấy xun đằm thắm lạ!
- Khng em, Tết c vị g đu.

Mun sợi ngn dy đ thắt nhau,
Em ơi, chậm chậm tho g mau.
Tho dy, rứt cả vo da thịt,
Anh biết bao giờ mới hết đau.

Dy buộc đi ta lại với đời;
Gỡ dy, gỡ cả cuộc đời thi.
- Chớ qun hoa duối, hoa sim dại,
Em hỡi! đừng qun "hoa-anh-ơi"


Xun Diệu
tập thơ Thanh ca (1967-1980)

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network