Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Cảm Hứng
by  Trần Tế Xương


Xấp xỉ ba mươi mấy tuổi đầu
Trăm năm tnh đốt hy cn lu
V cho thi đỗ lm quan lớn
Th cũng nhỏ to cưới chị hầu
ất nọ vẫn thường hay c chạch (1)
Bể kia c lc cũng trồng du (2)
Hm nay rỗi ri buồn tnh nhỉ
Thử xuống Hng Thao đập ngn chầu.


(1) Chạch: do cu tục ngữ ất si chạch vng ni ở nơi tầm thường vẫn sinh ra người ho kiệt .
(2) Trồng du: theo cu Thương hải biến vi điền nghĩa l Biển xanh biến thnh nương du. ni hy vọng c sự thay đổi tốt cho mnh .

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network