Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Cỏ Hồng
by  ỗ Trung Qun


Ta đi qua thời cỏ hồng
Cỏ đ ho đồi xanh đ a
Dấu chn cũ lẫn nơi no trong cỏ
Khi ta về hoa hoang dại mọc ln

Con đồi di - như em cn ngoan
Lng ta rụng tri thng kh thoảng thốt
Ta qua dốc pha hong hn tm ngắt
Cỏ hồng xưa đổi sắc dưới chn mnh

V ta buồn như my trắng mng mnh
Soi bng suối - ch b xưa ngồi khc
Cng cha nhỏ mang chm hoa đi mất
Tc hiền ngoan theo gi ln trời

Rồi chiều qua - ai ngồi cạnh bn đời
i chn nhỏ như cht tnh khp np
V cuối dốc một người mơ được chết
Ngọn cỏ hỗn thơ ấu ngậm trn mi
Buồn ta bay thnh bướm trắng ln đồi.
 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network