Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Dng
by  Xun Diệu


Đy chm mong nhớ, khm yu đương
Đy nụ mơ mng đợi nh sương,
Đy l bng khung run trước gi
Đy em, cnh thẹn lẩn cnh thương.

Tất cả vườn anh rất đợi chờ
Bởi v em c ngn tay thơ.
Đến đy em hi gim đi lộc,
Kẻo tội lng anh tủi ước mơ.

Bước đẹp em vừa ngụ tới đy.
Chim hoa ru rt, liễu vui vầy.
Hy lm dng điệu xun m ấp:
nh sng ban từ một nt tay.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network