Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Cn Xanh Tuổi Yu Người
by  Phạm Ngọc


Em mi l cơn mưa
qua đời ti nắng hạn
em mi l nh sng
cuối đường ti bng đm

Nỗi nhớ khắc thnh tn
ma thu di ngọn gi
mang theo cơn mưa nhỏ
bay trn ging sng tri

Cn đy chiếc l rơi
đ vng trang k ức
giọt mưa no sũng ướt
nhạt nha thm đớn đau

Mai về giữ tnh nhau
em đừng qua lối cũ
để ti v nỗi nhớ
cn xanh tuổi yu người . . .
 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network