Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Trang Sách Xưa
by  Hồ Dzếnh


Giở lần trang sách xưa,
Nhớ thời áp bức,
Giang sơn ơi! ḷng Ngươi nguội đau chưa?
Mộng đời Ngươi đă thức?
Cơi trần ai đêm nay ta bơ vơ
Giật ḿnh cảm xúc...
Hận muốn toát ra thơ,
T́nh tan vào uất ức.
Hồn đau run mơ tưởng bóng cờ
Ghi dấu những ngày quốc nhục.
Bừng sáng mau lên xuân,
Cho Vinh quang quét sạch dấu phong trần,
Cho Non nước sáng tươi ngày trẻ măi;
Và Giang sơn... Giang sơn thiên vạn đại,
Trước khi tàn ta muốn thấy Ngươi vui,
Hỡi vô cùng yêu dấu - nước - ta ơi!

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network