Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Thu
by  Hồ Dzếnh


Suốt trời hm ấy th lương qu,
Tc liễu bờm xơm, sng vỗ hồ,
My rối trn trời, cy rối l,
Giường c xun nữ gối chăn x...

Đy l tất cả một ma thơ,
Tất cả lều tranh, cả khi mờ,
Cả gi may đưa, buồn lắng xuống,
Cả lng ti với cả lng c.

C một nghn cy rũ rượi buồn,
Một nghn sng rt, vạn hong hn,
Dăm thn thiếu nữ gầy như trc
Đứng chịu tang trời đổ bng đơn.

Thu xa bằng gi, bằng my,
Khng gian thở nhẹ, buồn vy chm chm...
Lng khng ai cấm m im,
Khng dưng bỗng nhớ, khng tm bỗng mong.

Nơi ti cn t l lng,
Chiều nay rơi nốt vo trong l rừng.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network