Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Thờ Ơ
by  Hồ Dzếnh


Rừng ở trưa hè ngủ giấc mơ,
Bên rừng, suối chảy chậm như giờ,
Trong "hương" cô gái Lào quay chỉ,
Liếc mắt nh́n người khách lạ qua.
Bên cô, ông lăo ngồi đan giỏ,
Cậu bé đương mài lại lưỡi dao,
"Quéo" rụng ngoài sân từng quả một,
Buồn theo liếp cửa nhẹ len vào....

Thấy khách vào nhà cô đứng lên,
Mời b́nh nước lạnh, rồi điềm nhiên
Quay tơ, ông lăo ngồi đan giỏ,
Cậu bé mài dao, quả rụng thềm.

Uể oải lên đường, khách lại đi,
Ḷng bùi ngùi tiếc phút chia ly,
Nhưng cô Lào vẫn ngồi nơi cũ,
Không muốn và không bận nghĩ ǵ.

Óc khách suy t́m cảnh lặng yên,
Lạnh lùng quá đỗi của người bên.
Mà sao đi khách, tâm tư khách,
Không chút thờ ơ giống cảnh trên?

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network