Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Phong Châu
by  Hồ Dzếnh


Người xưa xa rồi, lông ngỗng hết,
Người xưa xa rồi, t́nh xưa không chết,
Ngh́n năm trăng sáng đất Phong-châu,
Duyên cổ c̣n mơ vạn cổ sầu.

- Nàng là Hoa tươi đất Việt,
Chàng là Tinh túy trời Ngô,
T́nh trâm anh, gịng phế thiệt,
Chỉ hồng duyên thắm se tơ...

Ngờ đâu, trước cảnh biển bao la,
Gươm sắc chia ĺa con với cha!
Trung nghĩa ai hay trung nghĩa... tận,
Một thiên bạc mệnh úa trời hoa.

Giếng vàng, ánh ngọc ngh́n xưa,
Giở trang sách cũ, hương thừa c̣n bay.
Mà sao người đó ta đây,
T́nh duyên phảng phất như ngày đă xa.

Người về, ta mới nhớ ra
Yêu là thế ấy, mơ là thế thôi.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network