Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Nước Chảy Chn Cầu
by  Hồ Dzếnh


Qu em xa thẳm mu my gi,
Buồn vt khng gian, mất định kỳ.
Em c mơ về năm thng cũ,
m thầm nghe tiếc pht giy đi ?

Nước chảy đi ging cuốn sng mau,
Bao phen l a rụng chn cầu,
L theo ging nước, ngy theo thng
Lặng lẽ như mang nỗi cảm sầu.

My nước v tnh, lnh đạm tri,
Tnh khng giống nước, tnh khng xui;
Bao lần l thắm xui theo nước,
Nước chảy, tnh duyn ở với người.

Chn cầu cắm giữ ngy ly biệt,
My nước v tnh, lnh đạm tri...
Nước chảy my tan, tnh bất diệt,
Tnh theo bước khch bốn phương trời.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network