Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Ma Xun Mới
by  Hồ Dzếnh


Non sng đương lc bừng bừng dậy,
Kh vũ hin ngang dồn mọi lng....
Bt hỡi, thing ling, người hy chy,
Kiếm thần kia nh ln từng khng.

Ta đứng nơi đy nguyện một lời:
"Non kia d lở, bi kia bồi,
Đất thing khng để dnh hai giống,
Linh kh Trời Nam đc một ni. "

Đy, nửa đời đau thấy dng xun,
Đất hoa thở mạnh, gi thơm gần,
Ta qung tay nhỏ gh non nước,
Như g si tnh say i n!

Người hy cng ta dạo cảnh xun,
Yu nhau cho b lc phong trần.
Nhịp đi ln mạnh, hồn ta đẹp,
Thơ rung ma vang dưới chn.

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network