Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Lỡ Đ
by  Hồ Dzếnh


Nh em ở cch hai sng,
Muốn qua bn ấy, phải vng pha non.
La xanh sng la reo cồn,
Cy xanh dẫn lối, lối mn cỏ tươi.
Chn đi mắt ngoảnh trng trời,
Khấn thầm: "Thượng-đế ph ti kịp đ,
Cho ti mang tấm tnh thơ,
Gởi người xa mấy lần đ ngắm trng,
Sng xun hẹn chở hết lng,
Đ xun đem hết chờ mong tới bờ."
Em ơi, anh lỡ chuyến đ,
Chuyến đ thứ nhất, chuyến đ đời anh.
Sng xun thao thiết mu xanh,
Sng xanh xanh qu, lng anh lại tn...

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network