Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Giữ Gn
by  Hồ Dzếnh


Một cu ấy ni ln l l rụng,
L my chm, l gi sẽ thay xanh,
L cy tươi sẽ nở nụ trn cnh,
V chim chc sẽ bồi hồi nghe ngng.

Anh thấy gi một chiều thu xao động,
Nghe mơ mng vịn nặng mi my cao.
Trời trở buồn, - ai hiểu nghĩa lm sao ?...
My lạc nẻo, tim nghe chừng thất vọng.

Một cu ấy ni ln l rợn sng
Cả một mu my kn bốn phương xa
Trn bao lơn của năm thng sầu qua,
Anh ngậm miệng để chết dần theo Mộng.

Một cu ấy ni ln l tuyệt vọng,
Cy chnh ma, nhưng l đ qun xanh,
Bướm đương vui nhưng bướm sẽ xa cnh
Một cu ấy ni ln l... hết sống!

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network