Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Giang Ty
by  Hồ Dzếnh


Chị về lm du nh ti,
Từ ngy m chị hồng đi trứng g.
Nắng trần chưa nhuộm mu da,
Chị cn giy nhiễu, quần hoa như ngy,
Chị người ở mi Giang Ty
Thi thuyền kết l, chăng dy đn cầu.
Nhưng từ chị về lm du,
Da tơ nắng sạm, mi đầu gối giăng.
m ti, chị bảo lun rằng:
"Chấp trăm H Nội chưa bằng qu ta!"
Giang Ty hồ, đất bao la,
Non ngy nước tc, mu da rợn trời.
Quan h, từ nhấp ly bi,
Lng đau nhớ nước qua người chị du.
Năm năm mơ hội đn cầu!...

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network