Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Việc G Em Phải Khc
by  Du Tử L


Tim ta: đi kh tượng
canh chừng gi mưa em
mắt: con so trn sng
đứng đo mực nước xuống

Tim ta: đn lưu thng
hỏi han em tốc độ
từ khi em mất tăm
đn khng hề xanh nữa

Tim ta: dng suối trong
(chỉ mỗi mnh em biết)
đm đm em khỏa thn
soi mnh trong gương biếc

Tim ta thng rc khng
em thồn chi chẳng được
kỷ niệm: xanh dung nhan
việc g em phải khc ?

By giờ dng sng kh
tim vẫn cn ở đ
suối qua đi ơ hờ
ta trở về gỗ đ

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network