Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT

Sponsored links


 
 

A   B   C   D   E   F   G       J   K   L     N   O   P   Q   R   S   T   U   V   U   X   Y   Z  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0

<<Trang Tho
 
Ni nhớ
by  Cung Trầm Tởng


Chiều đầu sng ngng cuối sng
Qu ai một rẻo lau bồng lẻ loi
Nước nguồn cuốn l nguồn tri
Thừng ci ct buộc thuyền ci ct bờ
Bơ vơ ny nu bơ vơ
Kia my ni vấn my chờ nẻo my
Nhớ khn ngui với dặm di
Trước sau cch một mim trường
Cn chong đn nhỏ lửa giường nhớ nhung
Nhớ vời một thong chn dung
Bao giờ hết được V Cng th thi
Thuyền soi nước cũng bồi hồi
Ni kin tm vấn my ngồi để tang
Chim tha thế kỉ bộn bng
Chiều về trọ nghỉ nc hong hn cao
Nao nao sng bng thuở no
Dặt du nước tỏ tường sao đậm đ

 
tho chon loc vietnam

 
 

 


Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network