Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 19
Total Posts/Gp kiến: 153

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
kelthai

Date   9/23/2010 5:09:27 AM
Gender Male 
Marital status Single 
Country Vietnam 
Educational Some college 
Occupation manager 
About me đi chơi, tm sự, lai rai t, cu c, karaoke - ni chung ti l người dễ tnh,ha đồng nhưng sống c nguyn tắc. 
   
  Send Email/Goi Email to kelthai
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l