Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 13
Total Posts/Gp kiến: 8

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
nhothatnhieu

Date   7/24/2009 7:31:34 AM
Gender Female 
Marital status Divorced 
Country BM 
Educational Some college 
Occupation xi xon 
About me Xin đừng ai hỏi mnh thch g v ci mnh thch l 1 thứ rất bnh thừơng gin dị nhưng chưa chắc g ban đ c (1 tri tim chn tnh).... V Cũng xin dừng ai hỏi mnh muốn tm 1 ngừơi như thế no v ngừơi mnh tm l 1 ngừơi chỉ c trong mơ -->( 1 ngừơi đn ng biết yu thật lng )... Nhưng nếu bạn muốn hỏi mnh rằng " Mnh c thể lm bạn với nhau khng?" Th mnh sẽ rất nhẹ nhng ni cu " Rất vui đựơc quen bạn!" :):)  
   
  Send Email/Goi Email to nhothatnhieu
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l