Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 13
Total Posts/Góp ư kiến: 8

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
nhothatnhieu

Date   7/24/2009 7:31:34 AM
Gender Female 
Marital status Divorced 
Country BM 
Educational Some college 
Occupation xi xon 
About me Xin đừng ai hỏi ḿnh thích ǵ v́ cái ḿnh thích là 1 thứ rất b́nh thừơng giăn dị nhưng chưa chắc ǵ ban đă có (1 trái tim chân t́nh).... Và Cũng xin dừng ai hỏi ḿnh muốn t́m 1 ngừơi như thế nào v́ ngừơi ḿnh t́m là 1 ngừơi chỉ có trong mơ -->( 1 ngừơi đàn ông biết yêu thật ḷng )... Nhưng nếu bạn muốn hỏi ḿnh rằng " Ḿnh có thể làm bạn với nhau không?" Th́ ḿnh sẽ rất nhẹ nhàng nói câu " Rất vui đựơc quen bạn!" :):)  
   
  Send Email/Goi Email to nhothatnhieu
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2019 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep