Sponsored links


 


Những chủ đề đ đăng

Chủ đề mới trả lời
Những cu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 96
Total Posts/Gp kiến: 1747

Back to Forum
Personal Profile/
Trang c nhn
thynguyen81

Date   12/27/2007 8:15:28 PM
Gender Female 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational MA/MS/MBA 
Occupation giao vien chuyển ngnh 
About me Con dồn lo toan thnh khối. Đưa trn vai mẹ nửa đời. Con đi sn người di nắng. Một ngy về lại hong mưa.  
   
  Send Email/Goi Email to thynguyen81
  Gip Đở (FAQs)
 

Nh | Ghi danh Thnh Vin | Thơ | Hnh ảnh | Danh Sch | Tm | Diễn đn | Lin lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright 2020 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
fvQ[>_|7ז0z6kYTL:U$@ qH7a،Uq_lˈO#3"O;׫Y]}l