Sponsored links


 


Những chủ đề đă đăng

Chủ đề mới trả lời
Những câu trả lời mới nhất


Total Topics/Chủ đề
: 42
Total Posts/Góp ư kiến: 2688

Back to Forum
Personal Profile/
Trang cá nhân
nguoihaiphong1

Date   8/7/2005
Gender Male 
Marital status Separated 
Country Vietnam 
Educational High School graduate 
Occupation Kinh doanh nhỏ 
About me Thích nghe nhạc vàng. Thích chơi thể thao. Thích coi phim hành động. Thích giúp đỡ người khác. Thích đọc sách báo. Không lợi dụng bạn bè.Yêu thiên nhiên  
   
  Send Email/Goi Email to nguoihaiphong1
  Giúp Đở (FAQs)
 

Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | H́nh ảnh | Danh Sách | T́m | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Advertise

Copyright © 2018 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep